VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Đào tạo

Đào tạo đại học, sau đại học

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Công Cương Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Công Cương
Các phản ứng tán xạ hạt nhân bao gồm tán xạ đàn hồi và phi đàn hồi, mà một trường hợp riêng là tán xạ alpha – hạt nhân, được xem là phương pháp quan trọng trong nghiên cứu vật lý cấu trúc hạt nhân.
 

 

Đào tạo ngắn hạn

Khóa đào tạo “Ghi đo bức xạ lần thứ 15” Khóa đào tạo “Ghi đo bức xạ lần thứ 15”
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực Ghi đo bức xạ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA), Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức khóa đào tạo về “Ghi đo bức xạ lần thứ 15” tại Trung tâm Hanoi-NuTEC của Viện. Khóa học do các giảng viên Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực hành trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ.