Đào tạo đại học, sau đại học

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Công Cương Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Công Cương
Các phản ứng tán xạ hạt nhân bao gồm tán xạ đàn hồi và phi đàn hồi, mà một trường hợp riêng là tán xạ alpha – hạt nhân, được xem là phương pháp quan trọng trong nghiên cứu vật lý cấu trúc hạt nhân.
 

 

Đào tạo ngắn hạn

Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 10 Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 10
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hạt nhân giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA). Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) tổ chức khóa đào tạo về “Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ mười” (10th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Nuclear and Radiological Emergency Preparedness: NREP-10