Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ vật lý nguyên tử và hạt nhân cấp Viện (cấp Nhà nước trước đây) của NCS Vương Thu Bắc

Thursday, 10/04/2014, 00:00

 

Chiều ngày 05/9/2013, Trung tâm Đào tạo hạt nhân thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện (tương đương cấp Nhà nước trước đây) về chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 62.44.05.01) cho nghiên cứu sinh (NCS) Vương Thu Bắc với đề tài luận án: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích hạt nhân phối hợp với một số kỹ thuật phân tích hỗ trợ góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm bụi khí PM-10”.

5/7 thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá luận án đạt loại xuất sắc. 7/7 thành viên nhất trí thông qua kết quả nghiên cứu của NCS và công nhận NCS Vương Thu Bắc xứng đáng với học vị Tiến sĩ chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân.

 

Một số hình ảnh về buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ

 

 

Đường link để xem nội dung chi tiết về buổi lễ: http://vinatom.gov.vn/TabId/677/ArticleId/3012/PreTabId/479/Default.aspx

Lượt xem: 12889