Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021

Wednesday, 22/09/2021, 00:00

 

Căn cứ Thông tư 18/2021/TT-BGDÐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021 với các chuyên ngành như sau:

 

1 - Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số 9 44 01 03);

2 - Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9 44 01 06);

3 - Hoá vô cơ (mã số 9 44 01 13);

4 - Hoá phân tích (mã số 9 44 01 18).

 

Thông báo và các biểu mẫu kèm theo:

Thông báo số 508/TB-VNLNT ngày 16/9/2021

Mau 01A – Don dang ky du tuyen NCS

Mau 01B – Ly lich khoa hoc

Mau 01C – De cuong nghien cuu

Mau 02A – Thu gioi thieu

Mau 02B – VB dong y huong dan NCS

Mẫu cam đoan nghĩa vụ tài chính

Lượt xem: 148