Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Hà Lan Anh

Monday, 05/02/2024, 10:02
Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Hà Lan Anh
Ngày 31/01/2024, Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Lan Anh, chuyên ngành Hóa phân tích (mã số 9.44.01.18), đề tài luận án Nghiên cứu phân tích thành phần đồng vị δ2H và δ18O của nước chiết trong hoa quả và đánh giá tính xác thực nguồn gốc địa lý với sự hướng dẫn khoa học của TS. Đặng Đức Nhận và PGS.TS. Trần Minh Quỳnh.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Hà

Monday, 11/12/2023, 14:00
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày 06/12/2023, Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã long trọng tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9.44.01.06), đề tài luận án Nghiên cứu phát triển vật liệu Lithium aluminate (LiAlO2) đo liều bức xạ photon với sự hướng dẫn khoa học của TS. Trịnh Văn Giáp và TS. Nguyễn Trọng Thành.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Thịnh

Monday, 10/04/2023, 16:29
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Thịnh
Sáng ngày 20/12/2022, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra buổi Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia, chuyên ngành Khoa học môi trường của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Hồng Thịnh, cán bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) với đề tài “Nghiên cứu tỷ lệ đồng vị 13C/12C và khả năng lưu giữ carbon hữu cơ trong một số loại đất phù sa đồng bằng sông Hồng” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng và TS. Trịnh Văn Giáp

Lễ bảo vệ luận án cấp Viện của nghiên cứu sinh Trần Việt Phú

Monday, 27/06/2022, 10:47
Lễ bảo vệ luận án cấp Viện của nghiên cứu sinh Trần Việt Phú
Ngày 07/6/2022, Trung tâm Đào tạo hạt nhân đã long trọng tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Việt Phú, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9.44.01.06), đề tài luận án “Nghiên cứu tối ưu thay đảo nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân VVER1000” với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Hoài Nam và GS.TS. Yamamoto Akio

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Quyết

Friday, 01/07/2022, 14:40
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Quyết
Sáng ngày 26/01/2022, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã diễn ra buổi Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân của nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Quyết, cán bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) với đề tài “Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân để nghiên cứu ô nhiễm kim loại nặng trong không khí tại Hà Nội dùng chỉ thị rêu sinh học” dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Lê Hồng Khiêm và PGS.TS. Phạm Đức Khuê.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Tuấn Anh

Friday, 01/07/2022, 09:25
Vừa qua, tại Học viện Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số: 9.44.01.06) của nghiên cứu sinh (NCS) Lê Tuấn Anh, cán bộ nghiên cứu Trung tâm Vật lý hạt nhân - Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) với đề tài “Nghiên cứu tham số hoá tiết diện quang phân hạch của 238U và mô phỏng tối ưu sử dụng Geant4 phục vụ cho thiết kế hệ thiết bị IGISOL tại dự án ELI-NP” dưới sự hướng dẫn của TS. Phan Việt Cương (Vinatom) và GS.TS. Dimiter L. Balabanski (ELI-NP, Romani).

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Doãn Thị Loan

Monday, 23/12/2019, 11:07
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Doãn Thị Loan
Chiều ngày 18/12/2019, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã diễn ra buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số: 9.44.01.06) của nghiên cứu sinh Doãn Thị Loan, cán bộ nghiên cứu Trung tâm Vật lý hạt nhân - Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân với đề tài “Mô tả thống nhất phương trình trạng thái của chất hạt nhân và thế quang học nucleon trên cơ sở trường trung bình vi mô” dưới sự hướng dẫn của GS.TS Đào Tiến Khoa.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Võ Thị Anh

Tuesday, 08/01/2019, 14:58
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Võ Thị Anh
Sáng ngày 03/01/2019, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã diễn ra buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số: 9.44.01.06) của nghiên cứu sinh Võ Thị Anh, cán bộ nghiên cứu Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân – Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân với đề tài: “Nghiên cứu và phát triển phương pháp đo liều bức xạ gamma và neutron dùng liều kế màng mỏng nhuộm màu” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Đại Nghiệp và TS Trịnh Văn Giáp.

Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Thiệm bảo về thành công luận án tiến sĩ

Monday, 10/12/2018, 10:38
Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Thiệm bảo về thành công luận án tiến sĩ
Chiều ngày 30/11/2018, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số: 9.44.01.06) của nghiên cứu sinh Lê Ngọc Thiệm, cán bộ nghiên cứu Trung tâm An toàn bức xạ, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Xuân Chung

Wednesday, 28/11/2018, 11:14
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Xuân Chung
Ngày 13/10/2016, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã diễn ra buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Vật lý hạt nhân nguyên tử (mã số: 62 44 01 06) của nghiên cứu sinh (NCS) Lê Xuân Chung (Trung tâm Vật lý hạt nhân – Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân) với đề tài: “Nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân halo 6,8He và 12,14 Be thông qua phản ứng trực tiếp trong động học ngược” do GS.TS Đào Tiến Khoa và GS.TS Peter Egelhof (CHLB Đức) đồng hướng dẫn.