Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021

Friday, 24/09/2021, 14:16
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021
Căn cứ Thông tư 18/2021/TT-BGDÐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021 với các chuyên ngành như sau: - Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số 9 44 01 03); - Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9 44 01 06); - Hoá vô cơ (mã số 9 44 01 13); - Hoá phân tích (mã số 9 44 01 18).

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Doãn Thị Loan

Monday, 23/12/2019, 11:07
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Doãn Thị Loan
Chiều ngày 18/12/2019, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã diễn ra buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số: 9.44.01.06) của nghiên cứu sinh Doãn Thị Loan, cán bộ nghiên cứu Trung tâm Vật lý hạt nhân - Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân với đề tài “Mô tả thống nhất phương trình trạng thái của chất hạt nhân và thế quang học nucleon trên cơ sở trường trung bình vi mô” dưới sự hướng dẫn của GS.TS Đào Tiến Khoa.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Võ Thị Anh

Tuesday, 08/01/2019, 14:58
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Võ Thị Anh
Sáng ngày 03/01/2019, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã diễn ra buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số: 9.44.01.06) của nghiên cứu sinh Võ Thị Anh, cán bộ nghiên cứu Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân – Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân với đề tài: “Nghiên cứu và phát triển phương pháp đo liều bức xạ gamma và neutron dùng liều kế màng mỏng nhuộm màu” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Đại Nghiệp và TS Trịnh Văn Giáp.

Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Thiệm bảo về thành công luận án tiến sĩ

Monday, 10/12/2018, 10:38
Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Thiệm bảo về thành công luận án tiến sĩ
Chiều ngày 30/11/2018, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số: 9.44.01.06) của nghiên cứu sinh Lê Ngọc Thiệm, cán bộ nghiên cứu Trung tâm An toàn bức xạ, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Xuân Chung

Wednesday, 28/11/2018, 11:14
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Xuân Chung
Ngày 13/10/2016, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã diễn ra buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Vật lý hạt nhân nguyên tử (mã số: 62 44 01 06) của nghiên cứu sinh (NCS) Lê Xuân Chung (Trung tâm Vật lý hạt nhân – Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân) với đề tài: “Nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân halo 6,8He và 12,14 Be thông qua phản ứng trực tiếp trong động học ngược” do GS.TS Đào Tiến Khoa và GS.TS Peter Egelhof (CHLB Đức) đồng hướng dẫn.

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Công Cương

Thursday, 07/05/2015, 10:48
Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Công Cương
Các phản ứng tán xạ hạt nhân bao gồm tán xạ đàn hồi và phi đàn hồi, mà một trường hợp riêng là tán xạ alpha – hạt nhân, được xem là phương pháp quan trọng trong nghiên cứu vật lý cấu trúc hạt nhân.

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Friday, 10/02/2012, 16:42
BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2011, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở thuộc chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số: 62 44 05 01) cho nghiên cứu sinh (NCS) Vương Thu Bắc, Giám đốc Trung tâm An toàn bức xạ và Môi trường, Viện Khoa học và kỹ thuật hat nhân (KH&KTHN).

Tin bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện NLNTVN

Tuesday, 22/11/2011, 11:24
Tin bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện NLNTVN
Ngày 25/9/2006, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Nhà nước chuyên ngành Vật lý hạt nhân và nguyên tử cho NCS Đỗ Thị Nguyệt Minh, cán bộ đang công tác tại Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KHKTHN), Viện NLNTVN với đề tài: “Nghiên cứu một số hiệu ứng hoá lý trong tương tác của bức xạ với một số vật liệu” thuộc chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân.

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ vật lý nguyên tử và hạt nhân cấp Viện (cấp Nhà nước trước đây) của NCS Vương Thu Bắc

Wednesday, 28/11/2018, 11:15
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ vật lý nguyên tử và hạt nhân cấp Viện (cấp Nhà nước trước đây) của NCS Vương Thu Bắc
Chiều ngày 05/9/2013, Trung tâm Đào tạo hạt nhân thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện (tương đương cấp Nhà nước trước đây) về chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 62.44.05.01) cho nghiên cứu sinh (NCS) Vương Thu Bắc