Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ vật lý nguyên tử và hạt nhân cấp Viện (cấp Nhà nước trước đây) của NCS Vương Thu Bắc

Wednesday, 28/11/2018, 11:15
Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ vật lý nguyên tử và hạt nhân cấp Viện (cấp Nhà nước trước đây) của NCS Vương Thu Bắc
Chiều ngày 05/9/2013, Trung tâm Đào tạo hạt nhân thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện (tương đương cấp Nhà nước trước đây) về chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 62.44.05.01) cho nghiên cứu sinh (NCS) Vương Thu Bắc