Thông báo tuyển học viên cho Khóa đào tạo phối hợp về “Kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ nhất”

Wednesday, 11/01/2012, 00:00

Thông báo tuyển học viên cho

Khóa đào tạo phối hợp về
Kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ nhất
1st VINATOM-JAEA Joint Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring: ERM-1
     Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực An toàn và Kiểm soát bức xạ phục vụ Chương trình phát triển điện hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức khóa đào tạo về “Kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ nhất” (1st VINATOM-JAEA Joint Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring: ERM-1). Khóa học này do các chuyên gia Nhật Bản giảng dạy và hướng dẫn thực nghiệm bằng tiếng Anh, các giảng viên Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực nghiệm bằng tiếng Việt trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ.
      Đây khóa đào tạo thực hành gồm những nội dung chuyên môn cơ bản và cần thiết đối với các cán bộ trực tiếp tham gia vận hành và đảm nhiệm các công việc liên quan đến Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường địa phương trong Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.
      Thời gian: Từ ngày 06/2/2012 đến 17/2/2012
      Địa điểm: Trung tâm Hanoi-NuTEC, Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân, Số 179 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
      Thủ tục đăng ký: Các cơ quan đơn vị có nhu cầu gửi công văn cùng phiếu đăng ký (theo mẫu gửi kèm) về Viện KH&KTHN trước ngày 20/1/2012 theo địa chỉ:
      Ông Vương Thu Bắc, Giám đốc Trung Tâm ATBX&MT, Viện KH&KT Hạt nhân, trực tiếp Phụ trách khoá học. Số 179 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
      ĐT Cơ quan: (04) 3756.4926 (văn thư)
      Điện thoại bàn: (04) 2218.5001; Điện thoại di động: 0904.279.216
      Fax: (04) 3836.3295; Email: vtbac@yahoo.com
 
 
Lượt xem: 7669