Thông báo tuyển sinh cho khóa đào tạo về “Kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ 4”

Thursday, 07/08/2014, 00:00

Thông báo tuyển sinh cho khóa đào tạo về

“Kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ 4”

 

       Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực An toàn và Kiểm soát bức xạ phục vụ Chương trình phát triển điện hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức khóa đào tạo về “Kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ tư” (4th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring: ERM-4) từ ngày 29/9/2014 đến 3/10/2014 tại Trung tâm Hanoi-NuTEC, Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân. Khóa học do các giảng viên Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực nghiệm trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ cùng với sự giám sát của các chuyên gia Nhật Bản.

       Mục đích của khoá học này là cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và cần thiết nhất (cả lý thuyết lẫn thực hành) về các kỹ thuật kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường bao gồm các phương pháp thu góp, xử lý mẫu, các phương pháp ghi đo bức xạ tại hiện trường, phân tích đồng vị phóng xạ trong phòng thí nghiệm, tính toán hoạt độ các đồng vị phóng xạ và suất liều bức xạ, đồng thời phổ biến các thông tin và các vấn đề kỹ thuật liên quan đến Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.

       Đề nghị Quí Cơ quan/đơn vị đề cử các cán bộ có chuyên môn liên quan của đơn vị tham dự khóa học. Công văn đề cử cùng phiếu đăng ký tham dự (xem mẫu phiếu gửi kèm) cần gửi trước ngày 10/9/2014 về Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân (KH&KTHN) theo địa chỉ:

       - Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trung Tâm Quan trắc và Đánh giá tác động Môi trường, Viện KH&KT Hạt nhân, trực tiếp phụ trách khoá học. Địa chỉ 179 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

       - Điện thoại di động: 0963.958.982;

       - Fax: (04) 3836.3295;

       - Email: thuhaus@gmail.com.

Lượt xem: 10780