Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo về "Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ 7 (ERM-7"

Thursday, 29/06/2017, 00:00

 KHÓA ĐÀO TẠO VỀ “QUAN TRẮC HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG LẦN THỨ 7 (ERM-7)”

 7th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring (ERM-7), 21-25/08/2017         

            Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực An toàn và Kiểm soát bức xạ phục vụ Chương trình phát triển điện hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức khóa đào tạo về “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ sáu” (7th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring: ERM-7) tại Trung tâm Hanoi-NuTEC, Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân. Khóa học do các giảng viên Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực nghiệm trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ. 

-          Thời gian: từ 21/08/2017 đến 25/08/2017.

-          Học phí: 1.500.000đ/học viên (tài liệu, chứng chỉ, nước uống…). Học viên các đơn vị thuộc VINATOM được miễn học phí. 

            Mục đích của khoá học này là cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và cần thiết nhất (cả lý thuyết lẫn thực hành) về các kỹ thuật kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường bao gồm các phương pháp thu góp, xử lý mẫu, các phương pháp ghi đo bức xạ tại hiện trường, phân tích đồng vị phóng xạ trong phòng thí nghiệm, tính toán hoạt độ các đồng vị phóng xạ và suất liều bức xạ, đồng thời phổ biến các thông tin và các vấn đề kỹ thuật liên quan đến Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.    

           Thủ tục đăng ký: Đề nghị Quí Cơ quan/đơn vị đề cử các cán bộ có chuyên môn liên quan của đơn vị tham dự khóa học. Công văn đề cử cùng phiếu đăng ký tham dự (xem mẫu phiếu gửi kèm hoặc lấy từ Website của INST: http://www.inst.gov.vn) về Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân (KH&KTHN) trước ngày 15/08/2017 theo địa chỉ:

           Bà Nguyễn Thị Thu Hà, trực tiếp phụ trách khoá học.

          Trung Tâm Quan trắc và Đánh giá tác động Môi trường,

          Địa chỉ 179 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

         ĐT: 0963.958.982; Fax: (04) 3836.3295; Email: thuhaus@gmail.com.

         Hoặc Bà Đoàn Thúy Hậu ( thư ký lớp học)

        ĐT: 0947 778 756; Email: dthautt298@gmail.com

         

                                                                                           KT VIỆN TRƯỞNG

                                                                                             PHÓ VIỆN TRƯỞNG

               

                                                                                             NGUYỄN HỮU QUYẾT

                                                                                                          (đã ký)

 

Lượt xem: 2349