Khóa đào tạo Công nghệ lò phản ứng lần thứ VIII

Thursday, 24/12/2020, 14:24
Khóa đào tạo Công nghệ lò phản ứng lần thứ VIII
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hạt nhân giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA), từ ngày 23-27/11/2020 tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN) đã tổ chức khoá đào tạo về Công nghệ lò phản ứng lần thứ 8

Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 12

Tuesday, 10/11/2020, 15:04
Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 12
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hạt nhân giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA). Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) tổ chức khóa đào tạo về “Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ mười một” (12th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Nuclear and Radiological Emergency Preparedness: NREP-12) tại Trung tâm Hanoi – NuTEC thuộc Viện KH&KTHN.

Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 11

Wednesday, 16/10/2019, 10:50
Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 11
Từ ngày 07-11/10/2019, tại Trung tâm Hanoi – NuTEC thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức khóa đào tạo “Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ mười một” (11th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Nuclear and Radiological Emergency Preparedness: NREP-11)

Khóa đào tạo PHITS CODE

Monday, 09/09/2019, 15:08
Khóa đào tạo PHITS CODE
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA), Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt (KH&KTHN) nhân đã tổ chức thành công Khóa đào tạo sử dụng PHITS code và các ứng dụng trong nghiên cứu bảo vệ bức xạ trong thời gian từ ngày 27- 30 tháng 8 năm 2019.

Khóa đào tạo Quan trắc phóng xạ môi trường lần thứ 9

Wednesday, 04/09/2019, 09:27
Khóa đào tạo Quan trắc phóng xạ môi trường lần thứ 9
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hạt nhân giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA). Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) tổ chức khóa đào tạo về “Quan trắc phóng xạ môi trường lần thứ chín” (9th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring: ERM-9) từ ngày 26-30/08/2019 tại Trung tâm Hanoi-NuTEC thuộc Viện KH&KTHN. Khóa học do các giảng viên Nhật Bản, Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực hành trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ

Khóa đào tạo “Ghi đo bức xạ lần thứ 16”

Wednesday, 10/07/2019, 10:57
Khóa đào tạo “Ghi đo bức xạ lần thứ 16”
Chiều ngày 5/7/2019, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức bế giảng khóa đào tạo “Ghi đo bức xạ lần thứ 16”. Khóa đào tạo nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực Ghi đo bức xạ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA). Khóa đào tạo được tổ chức tại Trung tâm Hanoi-NuTEC do các giảng viên Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực hành trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ.

Khóa đào tạo PHITS CODE

Thursday, 13/06/2019, 11:04
Khóa đào tạo PHITS CODE
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA), Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (INST) sẽ tổ chức Khóa đào tạo PHITS code (miễn phí) phục vụ cho mục đích mô phỏng quá trình vận chuyển bức xạ.

Khóa đào tạo Công nghệ lò phản ứng lần thứ VI

Wednesday, 05/12/2018, 14:33
Khóa đào tạo Công nghệ lò phản ứng lần thứ VI
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hạt nhân giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA), từ ngày 26-30/11/2018 tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN) đã tổ chức khoá đào tạo về Công nghệ lò phản ứng lần thứ VI. Khóa đào tạo do các chuyên gia đến từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản và các giảng viên Việt Nam phối hợp giảng dạy. Các giảng viên Việt Nam tham gia giảng dạy đến từ Viện KH&KTHN, Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Cục Năng lượng nguyên tử.

Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 10

Thursday, 11/10/2018, 13:28
Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 10
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hạt nhân giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA). Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) tổ chức khóa đào tạo về “Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ mười” (10th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Nuclear and Radiological Emergency Preparedness: NREP-10

Khóa đào tạo Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ 8

Tuesday, 04/09/2018, 15:08
Khóa đào tạo Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ 8
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA), Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức khóa đào tạo về “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ tám” (8th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring: ERM-8) tại Trung tâm Hanoi-NuTEC của Viện. Khóa học do các giảng viên Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực hành trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ.
1
2
3
4
5