Khóa đào tạo “Ghi đo bức xạ lần thứ 15”

Monday, 02/07/2018, 14:27
Khóa đào tạo “Ghi đo bức xạ lần thứ 15”
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực Ghi đo bức xạ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA), Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức khóa đào tạo về “Ghi đo bức xạ lần thứ 15” tại Trung tâm Hanoi-NuTEC của Viện. Khóa học do các giảng viên Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực hành trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ.

Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 9

Monday, 25/09/2017, 10:33
Khóa đào tạo Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 9
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực Ứng phó sự cố bức xạ, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức khóa đào tạo về “Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ chín” (9th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Nuclear and Radiological Emergency Preparedness: NREP-9) tại Trung tâm Hanoi-NuTEC, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân. Khóa học do các giảng viên Nhật Bản, Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực hành trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ.

Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo về "Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 9 (NREP9)"

Tuesday, 29/08/2017, 09:58
Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo về "Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 9 (NREP9)"
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực Ứng phó sự cố bức xạ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức khóa đào tạo về “Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ chín” (9th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Nuclear and Radiological Emergency Preparedness: NREP-9) từ ngày 18/09/2017 đến 22/09/2017tại Trung tâm Hanoi-NuTEC, Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân. Khóa học do các giảng viên Nhật Bản, Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực nghiệm trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ.

Khóa đào tạo Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ 7

Monday, 28/08/2017, 09:47
Khóa đào tạo Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ 7
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hạt nhân về lĩnh vực An toàn và Kiểm soát bức xạ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức khóa đào tạo về “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ bảy” (7th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring: ERM-7) tại Trung tâm Hanoi-NuTEC, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN). Khóa học do các giảng viên Việt Nam kết hợp với các chuyên gia đến từ JAEA giảng dạy và hướng dẫn thực nghiệm trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ.

Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo về "Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ 7 (ERM-7"

Thursday, 29/06/2017, 16:02
Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo về "Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ 7 (ERM-7"
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực An toàn và Kiểm soát bức xạ phục vụ Chương trình phát triển điện hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức khóa đào tạo về “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ sáu” (7th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring: ERM-7) tại Trung tâm Hanoi-NuTEC, Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân. Khóa học do các giảng viên Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực nghiệm trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ.

Khai giảng khóa học “Ghi đo bức xạ lần thứ 14”

Monday, 12/06/2017, 14:31
Khai giảng khóa học “Ghi đo bức xạ lần thứ 14”
Sáng ngày 12/05/2017, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KHKT&HN) đã khai giảng khóa học "Ghi đo bức xạ lần thứ 14”. Khóa học nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực ghi đo phóng xạ do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức. Ông Nguyễn Hữu Quyết – Phó Viện trưởng đã tới dự và phát biểu khai mạc khóa đào tạo.

Tổ chức thành công khóa đào tạo Công nghệ lò phản ứng lần thứ 4

Monday, 27/02/2017, 17:05
Tổ chức thành công khóa đào tạo Công nghệ lò phản ứng lần thứ 4
Trong khuôn khổ Dự án hợp tác đào tạo nhân lực hạt nhân giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện NLNTVN-VINATOM) và Trung tâm đào tạo nhân lực hạt nhân của Nhật Bản (NuHDeC-JAEA), từ ngày 20/02 đến 24/02/2017 Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KHKTHN) đã tổ chức khoá đào tạo Công nghệ lò phản ứng lần thứ 4. Khóa đào tạo do các chuyên gia đến từ Nhật Bản và giảng viên Việt Nam phối hợp giảng dạy.

Tổ chức thành công khóa học “Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 8 (NREP-8)”

Monday, 14/11/2016, 15:59
Tổ chức thành công khóa học  “Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 8 (NREP-8)”
Trong khuôn khổ Dự án hợp tác đào tạo nhân lực hạt nhân giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN-VINATOM) và Trung tâm đào tạo nhân lực hạt nhân của Nhật Bản (JAEA-NuHRDeC), từ ngày 7/11 đến 11/11/2016 Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KHKTHN) đã tổ chức khoá đào tạo thực hành về “Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ 8”. Khóa học do các giảng viên Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực nghiệm trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ.

Khai mạc khóa đào tạo về “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ 6 (ERM-6)”

Monday, 17/10/2016, 12:08
Khai mạc khóa đào tạo về “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ 6 (ERM-6)”
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực An toàn và Kiểm soát bức xạ phục vụ Chương trình phát triển điện hạt nhân giữa Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA), sáng này 17/10/2016 khóa đào tạo về “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ sáu” đã được khai giảng tại Trung tâm Hanoi-NuTEC, Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân (KHKTHN). Khóa học do các giảng viên Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực nghiệm trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ. Ông Đặng Hoàn Thành – Phó Viện trưởng Viện KHKTHN đã tới dự và phát biểu khai mạc khóa đào tạo.

Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo về "Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 8 (NREP-8)"

Tuesday, 27/09/2016, 11:38
Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo về "Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 8 (NREP-8)"
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực An toàn và Kiểm soát bức xạ phục vụ Chương trình phát triển điện hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức khóa đào tạo về “Sẵn sàng ứng phó sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ tám” 8 th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Nuclear and Radiological Emergency Preparedness: NREP-8) từ ngày 7/11/2016 đến 11/11/2016 tại Trung tâm Hanoi-NuTEC, Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân. Khóa học do các giảng viên Việt Nam giảng dạy và hướng dẫn thực nghiệm trên các thiết bị do Nhật Bản viện trợ.
1
2
3
4
5