Tổ chức thành công khóa đào tạo về công nghệ lò phản ứng lần thứ III

Friday, 13/11/2015, 10:35
Tổ chức thành công khóa đào tạo về công nghệ lò phản ứng lần thứ III
Với 10 bài giảng lý thuyết và 2 bài thực hành, khóa đào tạo cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản nhất về vật lý hạt nhân cơ bản, vật lý bức xạ, vật lý lò phản ứng, thủy nhiệt và phân tích an toàn cho nhà máy điện hạt nhân...

Khóa đào tạo quan trắc phóng xạ môi trường lần thứ 5

Thursday, 12/11/2015, 14:56
Khóa đào tạo quan trắc phóng xạ môi trường lần thứ 5
Dự án hợp tác đào tạo nhân lực hạt nhân giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN-VINATOM) và Trung tâm đào tạo nhân lực hạt nhân của Nhật Bản (JAEA-NuHRDeC)...

Khóa đào tạo thực hành về “Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 7 (NREP-7)”

Tuesday, 20/10/2015, 09:35
Khóa đào tạo thực hành về “Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 7 (NREP-7)”
Khóa đào tạo thực hành về “Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 7 (NREP-7)” từ ngày 28/9 đến 02/10/2015 tại Trung tâm Đào tạo thực hành (Hanoi-NuHRDeC, INST)

Thông báo tuyển học viên

Tuesday, 22/09/2015, 12:59
Thông báo tuyển học viên
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức khóa đào tạo về “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ năm”...

Thông báo tuyển học viên

Friday, 21/08/2015, 17:26
Thông báo tuyển học viên
Khóa đào tạo phối hợp về “Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ bảy (NREP-7)”

Khóa đào tạo về sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 6

Wednesday, 12/11/2014, 14:52
Khóa đào tạo về sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 6
Khóa đào tạo về “Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 6” đã được tổ chức thành công tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

Tổ chức thành công Khóa đào tạo Công nghệ Lò phản ứng lần thứ II

Wednesday, 29/10/2014, 15:57
Tổ chức thành công Khóa đào tạo Công nghệ Lò phản ứng lần thứ II
Trong khuôn khổ Dự án đào tạo nguồn nhân lực (NUTECH) giữa Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA), từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 10 năm 2014, Khóa đào tạo về “Công nghệ Lò phản ứng lần thứ II” đã được tổ chức thành công tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân.

Viện KH&KT hạt nhân tổ chức thành công Khoá đào tạo về “Quan trắc phóng xạ môi trường lần thứ tư”

Tuesday, 07/10/2014, 11:04
 Viện KH&KT hạt nhân tổ chức thành công Khoá đào tạo về “Quan trắc phóng xạ môi trường lần thứ tư”
Tham dự khoá đào tạo có 22 học viên đến từ các đơn vị trong và ngoài Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam như: Trung tâm Đánh giá không phá hủy, Cục năng lượng hạt nhân, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Điện lực, một số Sở khoa học công nghệ của các tỉnh và Bệnh viện ở khu vực phía Bắc.

Thông báo tuyển học viên: Khóa đào tạo phối hợp về “Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ sáu (NREP-6)”

Monday, 06/10/2014, 16:46
Thông báo tuyển học viên: Khóa đào tạo phối hợp về “Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ sáu (NREP-6)”
Tổ chức khóa đào tạo về “Sẵn sàng ứng phó Sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ sáu” (6th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Nuclear and Radiological Emergency Preparedness: NREP-6) từ ngày 03/11 đến 07/11/2014...

Thông báo tuyển sinh cho khóa đào tạo về “Kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ 4”

Thursday, 07/08/2014, 15:22
Thông báo tuyển sinh cho khóa đào tạo về  “Kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ 4”
Khóa đào tạo về “Kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ tư” (4th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring: ERM-4) từ ngày 29/9/2014 đến 3/10/2014...
1
2
3
4
5