Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo phối hợp về “Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ tư (NREP-4)”

Thursday, 06/09/2012, 17:25
Thông báo tuyển học viên khóa đào tạo phối hợp về “Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ tư (NREP-4)”
Khóa đào tạo nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản và cần thiết cho các cán bộ quản lý, cán bộ đang đảm nhiệm các công việc liên quan đến công tác ATBX và HN của các cơ quan, đơn vị trong cả nước nhưng chưa có điều kiện để tiếp cận các kiến thức thực tế cần thiết cho công việc và các cán bộ chuyên môn sẽ trực tiếp tham gia vào các hoạt động ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân ở các mức độ khác nhau.

Viện KH&KTHN tổ chức thành công Khoá đào tạo về “Kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ nhất”

Friday, 24/02/2012, 14:45
Viện KH&KTHN tổ chức thành công Khoá đào tạo về “Kiểm  soát hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ nhất”

Trong thời gian 2 tuần từ ngày 06/02 đến 17/02/2012, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KHKTHN) đã tổ chức thành công khoá đào tạo thực hành về “Kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ nhất” (1st VINATOM-JAEA Joint Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring: ERM-1).

Thông báo tuyển học viên cho Khóa đào tạo phối hợp về “Kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ nhất”

Wednesday, 11/01/2012, 02:51
Thông báo tuyển học viên cho Khóa đào tạo phối hợp về “Kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ nhất”
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực An toàn và Kiểm soát bức xạ phục vụ Chương trình phát triển điện hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) tổ chức khóa đào tạo về “Kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ nhất” (1st VINATOM-JAEA Joint Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring: ERM-1)

Tổ chức thành công Khoá đào tạo về “Sẵn sàng ứng phó Sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ ba”

Wednesday, 11/01/2012, 02:30
Tổ chức thành công Khoá đào tạo về “Sẵn sàng ứng phó Sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ ba”
Từ ngày 19 đến 23/12/2011, tại số 179 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KHKTHN), Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tổ chức thành công khoá đào tạo thực hành về “Sẵn sàng ứng phó Sự cố Bức xạ và Hạt nhân lần thứ ba” (3nd VINATOM-JAEA Joint Training Course on Nuclear and Radiological Emergency Preparedness: NREP-3)

Thông báo tuyển học viên cho khóa đào tạo phối hợp về “Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ ba (NREP-3)”

Wednesday, 04/01/2012, 01:41
Thông báo tuyển học viên cho khóa đào tạo phối hợp về “Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ ba (NREP-3)”
“Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ ba (NREP-3)” 3nd VINATOM-JAEA Joint Training Course on Nuclear and Radiological Emergency Preparedness, 19 - 23 Dec. 2011 Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực An toàn Bức xạ (ATBX) và Hạt nhân (HN), Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM) đã và đang phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA).

Những kiến thức cơ bản về gia tốc hạt và những ứng dụng của gia tốc.

Wednesday, 20/06/2018, 17:54
Những kiến thức cơ bản về gia tốc hạt và những ứng dụng của gia tốc.

Khóa đào tạo phối hợp về: Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ hai

Tuesday, 22/11/2011, 11:59

Đợt học tập và thực hành tại Đà Lạt của các học viên khoá huấn luyện chuyên ngành năng lượng nguyên tử năm 2007

Wednesday, 20/06/2018, 17:54
Đợt học tập và thực hành tại Đà Lạt của các học viên khoá huấn luyện chuyên ngành năng lượng nguyên tử năm 2007
Trong chương trình học tập kéo dài 9 tháng của khoá huấn luyện chuyên ngành năng lượng nguyên tử năm 2007 do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức cho các cán bộ trẻ, các học viên có 1 tháng học lý thuyết và thực hành trên lò phản ứng tại Viện Nghiên cứu hạt nhân, Đà Lạt.

Khoá đào tạo về sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Tuesday, 22/11/2011, 12:03
Khoá đào tạo về sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân giữa Việt Nam và Nhật Bản, Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA) đã phối hợp tổ chức khoá đào tạo lần thứ hai về “Sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân” (Nuclear and radiation emergency prepaaredness) tại Trung tâm đào tạo Việt –Nhật thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN). Đây cũng là một nhiệm vụ thường xuyên của Viện KH&KTHN trong năm 2010.

Khai mạc khóa đào tạo thực hành K-17 về “các kỹ thuật Ghi đo, An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố bức xạ qui mô nhỏ” cho các cán bộ, chiến sỹ Binh chủng

Wednesday, 21/03/2018, 09:22
Khai mạc khóa đào tạo thực hành K-17 về “các kỹ thuật Ghi đo, An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố bức xạ qui mô nhỏ” cho các cán bộ, chiến sỹ Binh chủng
Để góp phần vào công tác phát triển nguồn nhân lực thực hiện Chiến lược cũng như duy trì các hoạt động của chương trình hợp tác Việt-Nhật, sáng ngày 19 tháng 10 năm 2009, Viện KH&KTHN đã tổ chức lễ khai mạc khóa đào tạo thực hành cho các cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Hóa học, Bộ Tư lệnh Hóa học.
1
2
3
4
5