Bài giảng vật lý chuyên sâu

Tuesday, 22/11/2011, 11:20
Viện KHKTHN tiếp tục tiến hành chương trình các bài giảng nâng cao trình độ chuyên môn về Vật Lý Hạt Nhân cho cán bộ nghiên cứu, sinh viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành vật lý hạt nhân. Chuyên đề lần này tập trung vào các hiệu ứng spin đồng vị trong cấu trúc và phản ứng hạt nhân.

Hoàn thành khoá đào tạo về điện hạt nhân tại Hà Nội và Đà Lạt cho cán bộ tổng công ty Điện lực Việt Nam (15/7/2005)

Tuesday, 22/11/2011, 11:18
Sáng 15/7/2005, tại trường Cao đẳng Điện lực (Hà Nội) đã diễn ra lễ bế giảng khoá đào tạo đầu tiên về Điện hạt nhân cho các kỹ sư của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Tham dự Lễ bế giảng có các đại diện của các cơ quan: Vụ Khoa giáo- Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Diễn đàn Công nghiệp nguyên tử Nhật Bản, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cùng các giảng viên và toàn thể 28 học viên.