Đào tạo đại học, sau đại học

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Thịnh Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Thịnh
Sáng ngày 20/12/2022, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra buổi Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia, chuyên ngành Khoa học môi trường của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Hồng Thịnh, cán bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) với đề tài “Nghiên cứu tỷ lệ đồng vị 13C/12C và khả năng lưu giữ carbon hữu cơ trong một số loại đất phù sa đồng bằng sông Hồng” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng và TS. Trịnh Văn Giáp