Đào tạo đại học, sau đại học

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Thịnh Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Thịnh
Sáng ngày 20/12/2022, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra buổi Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia, chuyên ngành Khoa học môi trường của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Hồng Thịnh, cán bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) với đề tài “Nghiên cứu tỷ lệ đồng vị 13C/12C và khả năng lưu giữ carbon hữu cơ trong một số loại đất phù sa đồng bằng sông Hồng” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng và TS. Trịnh Văn Giáp
 

 

Đào tạo ngắn hạn

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức thành công Khóa đào tạo “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ mười một” Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tổ chức thành công Khóa đào tạo “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ mười một”
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực về lĩnh vực sẵn sàng ứng phó sự cố hạt nhân và bức xạ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA), Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức khóa đào tạo về “Quan trắc hoạt độ phóng xạ môi trường lần thứ mười một” (11th VINATOM-JAEA Joint Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring: ERM-11) từ ngày 16/10/2023 đến 20/10/2023 tại Trung tâm Hanoi-NuTEC thuộc Viện KH&KTHN.