Thông báo kế hoạch đấu thầu 2015

Friday, 05/06/2015, 11:34

A. Thông tin chung:

1.      Tên cơ quan: Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.
            - Địa chỉ: Số 179 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội.
            - Điện thoại: 04-37564926, 38361432     Fax: 04-38363295

2.      Tên dự án: Tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm năm 2015 của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

3.      Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 153/QĐ-VNLNT ngày 25/04/2015, do Ông Cao Đình Thanh, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ký quyết định.

4.      Tên chủ đầu tư: Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

5.      Tổng mức đầu tư: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng chẵn)theo Quyết định số 136/QĐ-VNLNT ngày 16/04/2015 của Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam.

 

B. Nội dung của Kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức

hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Cung cấp thiết bị cho dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệmnăm 2015 của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

14.857 triệu đồng

Sự nghiệp khoa học do NSNN cấp

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý II năm 2015

Trọn gói

180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Tổng cộng giá gói thầu: 14.857.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, tám trăm năm mươi bảy triệu đồng)

 

 

Lượt xem: 10794