Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Monday, 29/06/2015, 00:00

 Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-VNLNT ngày 19/06/2015 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án cường năng lực nghiên cứu năm 2015 của Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân xin thông báo quý Công ty Cổ phần Mopha đã được lựa chọn là nhà thầu cung cấp thiết bị cho gói thầu “Cung cấp thiết bị cho dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm năm 2015 của Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân” thuộc dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm năm 2015 của Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân”.

Xin kính mời quý Công ty đến trụ sở Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, số 179 Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà nội để tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện.

Chúng tôi trân trọng sự nhiệt tình hợp tác của quý Công ty.

Lượt xem: 11084