Thông báo mời thầu, gói thầu "Cung cấp nguyên vật liệu phục vụ việc tiếp nhận 21 nguồn phóng xạ đã qua sử dụng"

Sunday, 16/04/2017, 00:00

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, số 179 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội

- Tên gói thầu: Cung cấp nguyên vật liệu phục vụ việc tiếp nhận 21 nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

Thuộc Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ 2016-2017 “Tiếp nhận 21 nguồn phóng xạ đã qua sử dụng từ các cơ sở bức xạ phục vụ quản lý tập trung đảm bảo an toàn, an ninh tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân” của Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân

- Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp khoa học

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn  

Thời gian phát Bản yêu cầu báo giá: từ 9h ngày 17 tháng 4 năm 2017 đến trước 10h ngày 20 tháng 4 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát Bản yêu cầu báo giá: Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế - Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, số 179 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ báo giá: Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế - Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, số 179 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội.

Thời điểm đóng thầu: 10h ngày 20 tháng 04 năm 2017.

Hồ sơ báo giá được mở công khai vào 10 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 04 năm 2017 tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân kính mời đại diện các nhà thầu nộp Hồ sư báo giá tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Lượt xem: 9151