VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Quy chế dân chủ cơ quan