Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN

Monday, 25/04/2016, 00:00

 

Số hiệu 

33/2014/TT-BKHCN

Cơ quan ban hành: 

Bộ KH&CN

Người ký:

Bộ trưởng Nguyễn Quân

Ngày ban hành:

06/11/2014

Thời gian bắt đầu hiệu lực

20/12/2014

Tài liệu đính kèm:

Thong tu so 33_2014_TT_BKHCN.pdf

Phu luc Thong tu 33_2014_TT_BKHCN.rar

Trích yếu nội dung  Thông tư Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lượt xem: 5219