Thiết bị đo mức hạt nhân - Điều khiển tháo Clanhke ra khỏi lò nung

Thursday, 11/10/2018, 00:00

THIẾT BỊ ĐO MỨC HẠT NHÂN – ĐIỀU KHIỂN THÁO CLANHKE RA KHỎI LÒ NUNG

- Thiết bị này có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, với các nhà máy XMLĐ, thiết bị sử dụng để tự động điều khiển quá trình tháo clanhke lò nung.

- Nguyên lý hoạt động của thiết bị này dựa trên phương pháp đo tia gamma truyền qua vật chất (vật liệu là clanhke trong ống thép). Thiết bị điều khiển đúng/mở trong phạm vi 2 mức: Mức 1, ống “đầy” clanhke, tia gamma truyền qua ít và mức 0, khi ống đó “ít” clanhke.

- Đảm bảo cho việc thực hiện chế độ nung liên tục, vật liệu trong lò luôn chuyển động, tạo ra được các vùng công nghệ trong lò như: zôn sấy, zon nung, zon làm nguội.

- Do đặc thù của công đoạn xả clanhke: nhiệt độ cao (tới hàng trăm độ), nhiều bụi, ồn, rung động mạnh nên chỉ có thiết bị đo mức bằng phương pháp hạt nhân mới có thể đáp ứng yêu cầu.

- Các thiết bị đã được chế tạo, lắp đặt cho các Công ty, Nhà máy XMLĐ:

1. Công ty XM Kiện Khê;

2. Công ty XM Phòng Không (X78);

3. Nhà máy XM Sông đà – IALY;

4. Nhà máy XM Chiềng Sinh – Sơn La;

5. Công ty XM Lương Sơn – Hoà Bình;

6. Công ty XM Hệ Dưỡng Ninh Bình;

7. Công ty CPXM Việt Trung;

8. Công ty CPXM Cao Ngạn;

9. Công ty CPXM Tiên Sơn – Hà Tây;

10. Công ty CP 77;

11. Nhà máy xi măng La Hiên.

Lượt xem: 3548