Dịch vụ phân tích mẫu nước, sinh học, thực phẩm

Monday, 15/10/2018, 00:00

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH MẪU

- Phân tích tỷ số đồng vị: 2H/1H, 18O/16O, 13C/12C, 15N/14N, 34S/32S trong mẫu nước, sinh học, thực phẩm và trong các loại mẫu khác trên hệ khối phổ kế tỷ số đồng vị phục vụ nghiên cứu xác định tốc độ bổ cấp nước, xác định tuổi của nước ngầm, truy tìm nguồn gốc ô nhiễm nitơ, lưu huỳnh trong nước, nghiên cứu khả năng chôn cacbon trong đất, truy suất nguồn gốc thực phẩm và các vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu...

- Phân tích đồng vị phóng xạ 3H trong mẫu nước bằng phương pháp làm giàu điện phân và đo trên hệ phổ kế nhấp nháy lỏng để đánh giá nền phông phóng xạ 3H và đặc trưng nguồn bổ cấp nước.

- Phân tích đồng vị phóng xạ 14C trong mẫu nước, trầm tích…để xác định tuổi của nước và mẫu vật.

- Tổng hoạt độ phóng xạ alpha, beta trong nước và một số nhân phóng xạ môi trường.

- Phân tích chỉ tiêu lý hóa và vi sinh trong các mẫu môi trường: đất, nước, không khí.

- Dư lượng thuốc trừ sâu trong môi trường nước, đất, lương thực - thực phẩm

Lượt xem: 3476