Kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá an toàn lò phản ứng VVER-1200/V491 trong sự cố mất nước làm mát kết hợp với sai hỏng của hệ thống làm mát vùng hoạt khẩn cấp, sử dụng chương trình tính toán thủy nhiệt RELAP5"

Wednesday, 16/08/2017, 10:58
Kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá an toàn lò phản ứng VVER-1200/V491 trong sự cố mất nước làm mát kết hợp với sai hỏng của hệ thống làm mát vùng hoạt khẩn cấp, sử dụng chương trình tính toán thủy nhiệt RELAP5"
Đề tài khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu đánh giá an toàn lò phản ứng VVER-1200/V491 trong sự cố mất nước làm mát kết hợp với sai hỏng của hệ thống làm mát vùng hoạt khẩn cấp, sử dụng chương trình tính toán thủy nhiệt RELAP5” do TS. Hoàng Minh Giang làm chủ nhiệm được phê duyệt giao thực hiện trong thời gian 1 năm từ 1/2016 đến 12/2016 với tổng kinh phí được cấp là 380 triệu đồng. Đây là đề tài do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (tại Quyết định số 909/QĐ-BKHCN ngày 06/5/2015).

Đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu vai trò của hệ tích nước cao áp trong sự cố LBLOCA và SBO cho lò VVER-1000/V392 bằng chương trình MELCOR”

Wednesday, 20/07/2016, 15:22
Đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu vai trò của hệ tích nước cao áp trong sự cố LBLOCA  và SBO cho lò VVER-1000/V392 bằng chương trình MELCOR”
Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở: “Nghiên cứu vai trò của hệ tích nước cao áp trong sự cố LBLOCA và SBO cho lò VVER-1000/V392 bằng chương trình MELCOR” do KS. Bùi Thị Hoa làm chủ nhiệm được ký hợp đồng thực hiện trong năm 2015 với tổng kinh phí là 45 triệu đồng. Mục tiêu chính của đề tài là đánh giá khả năng đáp ứng của các hệ thống thuỷ lực HA1 và HA2 trong tiến trình sự cố LB LOCA và SBO của lò phản ứng VVER-1000/V392.

Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư với Hàn Quốc

Friday, 10/07/2015, 09:47
Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư với Hàn Quốc
“Hợp tác nghiên cứu phân tích đánh giá an toàn nhà máy điện hạt nhân lò phản ứng nước nhẹ trong các điều kiện chuyển tiếp và sự cố nặng”...

Tổng quan thiết kế nhà máy điện hạt nhân lò VVER-1200

Wednesday, 05/11/2014, 15:20
Tổng quan thiết kế nhà máy điện hạt nhân lò VVER-1200
Công nghệ VVER-1200 là tiến hóa của VVER-1000 bằng sự cải thiện hoạt động và nâng cao tính an toàn của thiết bị...

Đề tài cấp cơ sở năm 2013

Thursday, 18/09/2014, 14:59
Đề tài cấp cơ sở năm 2013
“Mô phỏng và phân tích các hiện tượng thủy nhiệt của lò phản ứng VVER-1000 trong điều kiện vận hành khi dừng một hoặc hai bơm tải nhiệt chính bằng chương trình RELAP/SCDAPSIM”

Đề tài cấp cơ sở năm 2013

Thursday, 18/09/2014, 15:39
Đề tài cấp cơ sở năm 2013
“Tính toán phản hồi độ phản ứng theo nhiệt độ nhiên liệu và nhiệt độ chất làm chậm trong lò phản ứng APR 1400 bằng chương trình tính toán MVP”.

Hệ thông gió trong lò phản ứng hạt nhân

Thursday, 18/07/2013, 09:36
Hệ thông gió trong lò phản ứng hạt nhân
Hệ thông gió (ventialtion system) trong lò phản ứng hạt nhân hoạt động trong cả hai điều kiện vận hành bình thường và điều kiện sự cố. Trong điều kiện vận hành bình thường hệ thông gió bao gồm cà hệ điều hòa không khí có chức năng duy trì và bảo đảm an toàn môi trường bao quanh lò phản ứng, bảo đảm điều kiện tốt cho các thiết bị vận hành hoàn hảo. Thêm vào nữa các hệ điều hòa không khí còn có chức năng duy trì các điều kiện làm việc tốt về không khí sạch, nhiệt độ và độ ẩm thích hợp cho người vận hành bên trong lò phản ứng.

Công nghệ bẫy vùng hoạt trong lò phản ứng hạt nhân

Wednesday, 10/07/2013, 11:10
Công nghệ bẫy vùng hoạt trong lò phản ứng hạt nhân
Thuật ngữ China Syndrome được sử dụng ở Hollywood có nghĩa là một hiện tượng “Bom tấn” trong điện ảnh. Trong lĩnh vực hạt nhân, người ta mượn thuật ngữ này để ám chỉ đến một sự cố hạt nhân đặc biệt nghiêm trọng, đó là lõi lò phản ứng bị nóng chảy dẫn đến các chất phóng xạ thoát ra môi trường (nuclear meltdown). Sự kiện tan chảy vùng hoạt toàn bộ hay từng phần dẫn đến làm thoát ra các chất phóng xạ từ thanh nhiên liệu có tiềm năng thấm qua thùng lò và lớp sàn bê tông gây ra sự ô nhiễm môi trường đất và nước ngầm trong khu vực xung quanh.

Hệ thống nhà lò phản ứng hạt nhân

Monday, 01/07/2013, 11:10
Hệ thống nhà lò phản ứng hạt nhân
Hệ thống nhà lò phản ứng hạt nhân gọi tắt là hệ thống nhà lò (contaiment system) là một kết cấu có chức năng ngăn chặn sự thoát các đồng vị phóng xạ ra môi trường trong quá trình vận hành lò phản ứng. Đối với từng loại lò phản ứng, hệ thống nhà lò có các đặc trưng riêng. Trong khuôn khổ của bài viết này chỉ đề cập đến hệ thống nhà lò của hai loại lò phản ứng hạt nhân rất phổ biến là lò áp lực (pressurized water reactor-PWR) và lò nước sôi (boiling water reator-BWR). Sự phân loại lò áp lực hay lò nước sôi dựa trên phương thức tải nhiệt trong lò phản ứng.

An toàn hạt nhân

Friday, 03/02/2012, 09:38

- Phân tích, đánh giá, tư vấn và thẩm định các vấn đề liên quan đến an toàn hạt nhân.

- Hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở hạt nhân về an toàn hạt nhân.