Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu thiết lập quy trình đo liều cá nhân sử dụng liều kế quang phát quang OSL đối với trường bức xạ photon và trường bức xạ hỗn hợp nơtron và photon”

Wednesday, 16/08/2017, 10:58
Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu thiết lập quy trình đo liều cá nhân sử dụng liều kế quang phát quang OSL đối với trường bức xạ photon và trường bức xạ hỗn hợp nơtron và photon”
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết lập quy trình đo liều cá nhân sử dụng liều kế quang phát quang OSL đối với trường bức xạ photon và trường bức xạ hỗn hợp nơtron và photon” do ThS. Lê Ngọc Thiệm làm chủ nhiệm được giao thực hiện trong thời gian 2 năm từ 1/2015 đến 12/2016 với tổng kinh phí được cấp là 480 triệu đồng.

Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở: “Thiết lập quy trình đo liều bệnh nhân trong chẩn đoán CT”

Friday, 05/05/2017, 11:00
Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở: “Thiết lập quy trình đo liều bệnh nhân trong chẩn đoán CT”
Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp cơ sở: “Thiết lập quy trình đo liều bệnh nhân trong chẩn đoán CT” do ThS. Bùi Đức Kỳ làm chủ nhiệm được thực hiện trong năm 2016 với tổng kinh phí là 74 triệu đồng.

Sử dụng liều kế quang phát quang (OSL) để đo liều bức xạ

Thursday, 22/09/2016, 17:06
Sử dụng liều kế quang phát quang (OSL) để đo liều bức xạ
Để đảm bảo an toàn cho nhân viên bức xạ (NVBX) làm việc trong môi trường bức xạ, liều chiếu đối với NVBX cần được kiểm soát thường xuyên sử dụng liều kế cá nhân. Liều kế cá nhân đang được sử dụng phổ biến ở nước ta là loại liều kế nhiệt phát quang (TLD- Thermoluminescent Dosimeter) sử dụng các vật liệu như LiF, CaSO4 . Liều kế TLD có ưu điểm là vật liệu chế tạo rất đa dạng, thiết kế nhỏ gọn, dải liều rộng, độ nhạy và độ chính xác cao, ít bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường, kỹ thuật đo đơn giản, có thể sử dụng nhiều lần, giá thành rẻ.

Nhiệm vụ cấp cơ sở: “Xây dựng quy trình đánh giá liều chiếu trong đối với người tiếp xúc với nguồn bức xạ hở sử dụng hệ đo liều toàn thân WBC Accuscan 2260 và phần mềm IMBA (Base Unit)”

Wednesday, 20/07/2016, 15:28
Nhiệm vụ cấp cơ sở: “Xây dựng quy trình đánh giá liều chiếu trong đối với người tiếp xúc với nguồn bức xạ hở sử dụng hệ đo liều toàn thân WBC Accuscan 2260  và phần mềm IMBA (Base Unit)”
Nhiệm vụ cấp cơ sở: “Xây dựng quy trình đánh giá liều chiếu trong đối với người tiếp xúc với nguồn bức xạ hở sử dụng hệ đo liều toàn thân WBC Accuscan 2260 và phần mềm IMBA (Base Unit)” do ThS. Trần Thanh Hà làm chủ nhiệm được giao thực hiện từ 1/2015 đến 12/2015 với tổng kinh phí là 65 triệu đồng. Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng được quy trình đánh giá liều tương đương, liều hiệu dụng tích luỹ cho người tiếp xúc với nguồn hở trên hệ máy đo liều toàn thân Accuscan Model 2260 và phần mềm IMBA – Base unit

Máy đo liều toàn thân ACCUSCAN Model 2260

Friday, 11/04/2014, 09:44
Máy đo liều toàn thân ACCUSCAN Model 2260
Một trong những phương pháp đánh giá mức độ nhiễm xạ trong là dùng máy đo liều toàn thân (Whole Body Counter) để nhận dạng và xác định hoạt độ các nhân phóng xạ có trong các cơ quan của cơ thể người, tiến tới đánh giá liều hiệu dụng cho nhân viên bức xạ và dân chúng...

Máy cảnh báo phóng xạ treo tường (Gamma Area Monitor AEC - G7,G8)

Thursday, 09/02/2012, 10:03
Máy cảnh báo phóng xạ treo tường (Gamma Area Monitor AEC - G7,G8)

Máy cảnh báo phóng xạ treo tường Gamma Area Monitor AEC – G7,G8 là sản phẩm của đề tài cấp cơ sở năm 2006 “Nghiên cứu và chế tạo thiết bị đo liều và cảnh báo phóng xạ” thuộc Trung tâm Gia tốc & Điện tử, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

Nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2014: “Nghiên cứu thiết lập quy trình đánh giá liều chiếu trong trên máy đo liều toàn thân Accuscan model 2260”

Friday, 14/08/2015, 09:47
Dựa trên kỹ thuật invivo, hệ máy này có thể xác định được liều chiếu trong cho các đối tượng bị nhiễm các vật chất phóng xạ vào trong cơ thể.

Nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2013

Thursday, 18/09/2014, 15:39
Nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2013
“Thiết lập phương pháp chuẩn liều trong X-quang chẩn đoán theo tài liệu TRS 457-IAEA”

Quan trắc hạt nhân phóng xạ của tổ chức CTBTO

Monday, 18/03/2013, 11:09
Quan trắc hạt nhân phóng xạ của tổ chức CTBTO
Hệ thống quan trắc quốc tế (IMS) của Tổ chức Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) là mạng lưới các thiết bị quan trắc để tìm kiếm, phát hiện và cung cấp bằng chứng về vụ nổ hạt nhân có thể xẩy ra nhằm khẳng định sự tuân thủ Hiêp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT). Hệ thống này gồm 321 trạm quan trắc được phân bố khắp các nơi trên trái đất, cả ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Vụ nổ hạt nhân sẽ giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ, và tùy vào môi trường thử nghiệm, năng lượng này sẽ truyền đi như là sóng địa chấn trong lòng đất, hay sóng thủy âm trong lòng đại dương hay sóng hạ âm trong khí quyển. Hạt nhân phóng xạ được tạo ra trong vụ nổ hạt nhân sẽ vào khí quyển. Nhiệm vụ của các trạm quan trắc là xác định các hiệu ứng này. Tổ chức CTBTO đã sử dụng các kỹ thuật: Địa chấn để xác định địa điểm nổ dưới lòng đất; Thủy âm để xác định vụ nổ trong lòng đại dương; Hạ âm để các định vụ nổ trong khí quyển; Kỹ thuật hạt nhân để phát hiện hạt nhân phóng xạ, khẳng định bản chất sự kiện có phải là vụ nổ hạt nhân hay không.