Kết quả Đề tài KH&CN cấp Bộ: “Xây dựng quy trình xác định tỷ số đồng vị 18O và 2H trên hệ phổ kế laze và ứng dụng để đánh giá mối quan hệ giữa tầng nước mặt và nước ngầm khu vực phía nam Hà Nội"

Wednesday, 09/08/2017, 15:09
Kết quả Đề tài KH&CN cấp Bộ: “Xây dựng quy trình xác định tỷ số đồng vị 18O và 2H trên hệ phổ kế laze và ứng dụng để đánh giá mối quan hệ giữa tầng nước mặt và nước ngầm khu vực phía nam Hà Nội"
Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Xây dựng quy trình xác định tỷ số đồng vị 18O và 2H trên hệ phổ kế laze và ứng dụng để đánh giá mối quan hệ giữa tầng nước mặt và nước ngầm khu vực phía nam Hà Nội” do ThS. Võ Thị Anh làm chủ nhiệm được phê duyệt giao thực hiện trong thời gian 2 năm từ 1/2015 đến 12/2016 với tổng kinh phí được cấp là 500 triệu đồng.

Nhiệm vụ cấp cơ sở: “Duy trì và đánh giá mở rộng thêm 9 chỉ tiêu hoá nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 cho phòng thí nghiệm Thuỷ văn đồng vị”

Wednesday, 20/07/2016, 15:26
Nhiệm vụ cấp cơ sở: “Duy trì và đánh giá mở rộng thêm 9 chỉ tiêu hoá nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 cho phòng thí nghiệm Thuỷ văn đồng vị”
Nhiệm vụ cấp cơ sở: “Duy trì và đánh giá mở rộng thêm 9 chỉ tiêu hoá nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 cho phòng thí nghiệm Thuỷ văn đồng vị” do ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh làm chủ nhiệm được giao thực hiện trong vòng 12 tháng từ 1/2015 đến 12/2015 với tổng kinh phí là 65 triệu đồng. Mục tiêu của nhiệm vụ là duy trì hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm đã được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và mở rộng thêm 09 chỉ tiêu hoá nước mới được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005

Đề tài cấp cơ sở năm 2013

Thursday, 18/09/2014, 15:29
Đề tài cấp cơ sở năm 2013
“Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích Sr-90 trong mẫu sữa tươi”

Thiết bị phân tích độ tro của than bằng kỹ thuật PGNAA

Friday, 12/10/2012, 10:10
Thiết bị phân tích độ tro của than bằng kỹ thuật PGNAA
Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ giai đoạn 2009-2011“Nghiên cứu xây dựng hệ thiết bị phân tích độ tro sử dụng kỹ thuật PGNAA với nguồn phát nơtron” do Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân chủ trì thực hiện và tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùy làm chủ nhiệm. Đề tài được đặt ra để đạt 2 mục tiêu: 1) Xây dựng được một hệ thiết bị phân tích độ tro của than sử dụng kỹ thuật PGNAA để phục vụ công tác khai thác và sản xuất than; 2) Thực hiện nội dung của Dự án RAS/8/107 “Tối ưu hoá quá trình thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản bằng sử dụng kỹ thuật hạt nhân” nhằm xây dựng thiết bị cho Phòng thí nghiệm Vùng của IAEA tại Hà Nội. Thiết bị chế tạo được dùng để biểu diễn kỹ thuật đo PGNAA trong các khóa đào tạo tổ chức tại Việt Nam.

Thiết bị phân tích độ tro than bằng kỹ thuật PGNAA

Friday, 24/02/2012, 14:53
Thiết bị phân tích độ tro than bằng kỹ thuật PGNAA

Trong thời gian từ năm 2001 đến 2006, IAEA đã chủ trì thực hiện các dự án Hợp tác Vùng Châu Á - Thái Bình Dương (RAS/8/089, RAS/8/094, RAS/8/099) về “Lợi ích của việc ứng dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật hạt nhân trong kỹ nghệ khai khoáng đối với việc thăm dò và khai thác khoáng sản” nhằm mục đích giới thiệu, trình diễn và chuyển giao các kỹ thuật phân tích hạt nhân hiện đại trong các lĩnh vực khai thác than và mỏ kim loại.

Kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế-xã hội

Friday, 03/02/2012, 09:40
Kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế-xã hội

- Nghiên cứu các phương pháp vật lý và kỹ thuật hạt nhân ứng dụng vào các ngành KT-XH.

- Nghiên cứu, triển khai kỹ thuật đồng vị trong quản lý và khai thác tài nguyên nước; kỹ thuật đánh dấu trong công nghiệp, nông nghiệp, môi trường và sinh học.

Phòng thí nghiệm thuỷ văn đồng vị, một địa chỉ đáng tin cậy về đánh giá chất lượng và nguồn gốc ô nhiễm trong nguồn nước và trong môi trường

Tuesday, 22/11/2011, 09:58
Hiện nay, Phòng thí nghiệm Thuỷ văn đồng vị là một trong những phòng thí nghiệm hàng đầu của Viện KH&KTHN. Phòng có đủ năng lực về con người và thiết bị máy móc để trở thành phòng thí nghiệm tiên tiến trong lĩnh vực nghiên cứu thuỷ văn đồng vị, một lĩnh vực khoa học còn mới mẻ ở Việt Nam. Đội ngũ khoa học ở đây đều đã được đào tạo tại các phòng thí nghiệm tiên tiến của các nước trên thế giới như Thuỵ Điển, Đức, Úc, Nhật Bản, Mỹ và Cơ quan nguyên tử năng quốc tế (IAEA).

Đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Xây dựng quy trình phân tích acetate trong mẫu nước bằng phương pháp sắc ký ion”

Friday, 14/08/2015, 09:38
Đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Xây dựng quy trình phân tích acetate trong mẫu nước bằng phương pháp sắc ký ion”
Quy trình được xây dựng trên hệ thiết bị sắc ký ion DX-600 thuộc phòng thí nghiệm Thủy văn đồng vị - Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân bao gồm lấy mẫu, xử lý mẫu và phân tích định lượng acetate...