Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ sớm

Friday, 10/02/2012, 15:38
Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ sớm

"Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ sớm” do tiến sĩ Đặng Quang Thiệu làm chủ nhiệm được thực hiện trong 2 năm 2008-2010

Kỹ thuật máy gia tốc

Friday, 03/02/2012, 09:41

- Nghiên cứu công nghệ máy gia tốc.

- Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt, tiến tới chế tạo máy gia tốc xạ trị LINAC.

- Vận hành khai thác máy gia tốc Cyclotron IBA-30MeV.

- Bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy gia tốc