Kỹ thuật máy gia tốc

Tuesday, 22/11/2011, 00:00

(Vận hành khai thác máy gia tốc IBA-30MeV)

- Nghiên cứu công nghệ máy gia tốc.

- Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt, tiến tới chế tạo máy gia tốc xạ trị LINAC.

- Vận hành khai thác máy gia tốc Cyclotron IBA-30MeV.

- Bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy gia tốc

Lượt xem: 6273