Thiết bị điện tử hạt nhân

Tuesday, 22/11/2011, 00:00

(Một số thiết bị điện tử hạt nhân đã được chế tạo)

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị hạt nhân.

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ và lắp đặt các thiết bị hạt nhân dùng trong nghiên cứu, công nghiệp, y tế...

- Thiết kế, chế tạo và sửa chữa máy đo liều bức xạ, cảnh báo phóng xạ,...

- Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị y học hạt nhân: Máy chụp cắt lớp, Gamma camera, Máy X-quang...

Lượt xem: 5809