Kết quả nghiên cứu Đề tài cấp nhà nước KC.05.16/11-15: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ”

Thursday, 13/10/2016, 14:06
Kết quả nghiên cứu Đề tài cấp nhà nước KC.05.16/11-15: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ”
Từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 3 năm 2016, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) được giao chủ trì đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước KC.05.16/11-15: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ” do TS. Đặng Quang Thiệu làm chủ nhiệm với tổng kinh phí được cấp là 4,1 tỷ đồng. Mục tiêu của đề tài là chế tạo thành công một hệ thiết bị thử nghiệm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam và có khả năng sản xuất hàng loạt theo nhu cầu của thị trường. Hệ thiết bị sẽ bao gồm ba thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ ghép nối mạng, chỉ thị màn hình LED và một thiết bị quan trắc phóng xạ sử dụng detector nhấp nháy có hệ thống tự động thu thập mẫu bụi khí và đo phổ tự động. Các thiết bị nói trên sẽ được kết nối với máy tính tại trung tâm điều hành (đặt tại Viện KH&KTHN) thông qua mạng Internet.

Ứng dụng vi xử lý ARM chế tạo thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường

Monday, 25/07/2016, 15:19
Ứng dụng vi xử lý ARM chế tạo thiết bị quan trắc và cảnh báo  phóng xạ môi trường
Thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường được sử dụng trong việc giám sát, cảnh báo những sự cố, bất thường của phóng xạ môi trường. Thiết bị được thiết kế, chế tạo dựa trên nền tảng công nghệ vi xử lý ARM. Với những ưu việt của vi xử lý ARM giúp thiết bị có được những tính năng hiện đại, khả năng thu thập và phân tích dữ liệu liên tục, kết nối đa dạng, truyền nhận trực tuyến với trung tâm điều hành và khả năng tương tác thời gian thực. Thông qua việc thực hiện đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, mã số KC05.16/11-15, chúng tôi đã nghiên cứu và ứng dụng thành công vi xử lý ARM trong chế tạo thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường.

Đề tài cấp cơ sở năm 2013

Thursday, 18/09/2014, 15:23
Đề tài cấp cơ sở năm 2013
“Nghiên cứu, khảo sát đặc trưng ống đếm nơtron để thiết kế bản mạch đo liều nơtron”

Máy đo phóng xạ điện tử hiện số

Thursday, 27/11/2014, 10:54
Máy đo phóng xạ điện tử hiện số
Máy đo phóng xạ điện tử hiện số (Radiation Monitor) là thiết bị cầm tay được thiết kế chế tạo dựa trên bộ vi xử lý để đo suất liều gamma sử dụng đầu dò Geigger-Muller và hiển thị trực tiếp kết quả đo bằng số, phát ra tin hiệu cảnh báo bằng âm thanh khi vượt ngưỡng. Thiết bị được sử dụng cho mục đích đo đạc, khảo sát phóng xạ môi trường, đảm bảo an toàn bức xạ.

Phổ kế Gamma xách tay

Tuesday, 11/06/2013, 09:50
Phổ kế Gamma xách tay
Phổ kế gamma nhấp nháy xách tay đa chức năng có thể được sử dụng trong phòng thí nghiệm cũng như cho những công việc trong điều kiện hiện trường. Các chức năng chính của phổ kế là nhận diện đồng vị phóng xạ (trong tự nhiên, y học, công nghiệp, hạt nhân), dò tìm nguồn phóng xạ và đo suất liều.

Thiết bị điện tử hạt nhân

Friday, 03/02/2012, 09:42
Thiết bị điện tử hạt nhân

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị hạt nhân.

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ và lắp đặt các thiết bị hạt nhân dùng trong nghiên cứu, công nghiệp, y tế...

- Thiết kế, chế tạo và sửa chữa máy đo liều bức xạ, cảnh báo phóng xạ,...

Hệ thống đo độ tập trung tuyến giáp

Tuesday, 22/11/2011, 09:48
Hệ thống đo độ tập trung tuyến giáp
Hệ thống đo độ tập trung tuyến giáp được thiết kế chế tạo đặc biệt dùng trong y học hạt nhân với khả năng đo đạc và phân tích để đưa ra kết quả nhanh và chính xác về độ tập trung. Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu, chế tạo hệ thống đo độ tập trung tuyến giáp” của Trung tâm Gia tốc và Điện tử, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

Máy cảnh báo phóng xạ treo tường (Gamma Area Monitor AEC - G7,G8)

Tuesday, 22/11/2011, 09:53
Máy cảnh báo phóng xạ treo tường (Gamma Area Monitor AEC - G7,G8)
Máy cảnh báo phóng xạ treo tường Gamma Area Monitor AEC – G7,G8 là sản phẩm của đề tài cấp cơ sở năm 2006 “Nghiên cứu và chế tạo thiết bị đo liều và cảnh báo phóng xạ” thuộc Trung tâm Gia tốc & Điện tử, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân. Đây là thiết bị đo bức xạ gamma, chỉ thị suất liều gamma trên mặt máy và cảnh báo khi suất liều này vượt quá ngưỡng cho phép.