Hệ thống đo độ tập trung tuyến giáp

Tuesday, 22/11/2011, 09:48
Hệ thống đo độ tập trung tuyến giáp
Hệ thống đo độ tập trung tuyến giáp được thiết kế chế tạo đặc biệt dùng trong y học hạt nhân với khả năng đo đạc và phân tích để đưa ra kết quả nhanh và chính xác về độ tập trung. Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu, chế tạo hệ thống đo độ tập trung tuyến giáp” của Trung tâm Gia tốc và Điện tử, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

Kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế-xã hội

Friday, 22/06/2018, 11:18
Kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế-xã hội

- Nghiên cứu các phương pháp vật lý và kỹ thuật hạt nhân ứng dụng vào các ngành KT-XH.

- Nghiên cứu, triển khai kỹ thuật đồng vị trong quản lý và khai thác tài nguyên nước; kỹ thuật đánh dấu trong công nghiệp, nông nghiệp, môi trường và sinh học.

Kỹ thuật máy gia tốc

Friday, 22/06/2018, 11:19

- Nghiên cứu công nghệ máy gia tốc.

- Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt, tiến tới chế tạo máy gia tốc xạ trị LINAC.

- Vận hành khai thác máy gia tốc Cyclotron IBA-30MeV.

- Bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy gia tốc

Máy cảnh báo phóng xạ treo tường (Gamma Area Monitor AEC - G7,G8)

Friday, 13/11/2020, 17:45
Máy cảnh báo phóng xạ treo tường (Gamma Area Monitor AEC - G7,G8)
Máy cảnh báo phóng xạ treo tường Gamma Area Monitor AEC – G7,G8 là sản phẩm của đề tài cấp cơ sở năm 2006 “Nghiên cứu và chế tạo thiết bị đo liều và cảnh báo phóng xạ” thuộc Trung tâm Gia tốc & Điện tử, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân. Đây là thiết bị đo bức xạ gamma, chỉ thị suất liều gamma trên mặt máy và cảnh báo khi suất liều này vượt quá ngưỡng cho phép.

Phòng thí nghiệm thuỷ văn đồng vị, một địa chỉ đáng tin cậy về đánh giá chất lượng và nguồn gốc ô nhiễm trong nguồn nước và trong môi trường

Friday, 22/06/2018, 11:18
Hiện nay, Phòng thí nghiệm Thuỷ văn đồng vị là một trong những phòng thí nghiệm hàng đầu của Viện KH&KTHN. Phòng có đủ năng lực về con người và thiết bị máy móc để trở thành phòng thí nghiệm tiên tiến trong lĩnh vực nghiên cứu thuỷ văn đồng vị, một lĩnh vực khoa học còn mới mẻ ở Việt Nam. Đội ngũ khoa học ở đây đều đã được đào tạo tại các phòng thí nghiệm tiên tiến của các nước trên thế giới như Thuỵ Điển, Đức, Úc, Nhật Bản, Mỹ và Cơ quan nguyên tử năng quốc tế (IAEA).