Nghiên cứu mới với các hạt nhân Selen 88,90,92,94 Se

Monday, 15/05/2017, 00:00

        Trạng thái kích thích của các hạt nhân 88,90,92,94Se được nghiên cứu bằng thực nghiệm, trong đó với 90,92,94Se đây là lần đầu tiên. Chúng tôi quan sát thấy 18 năng lượng chuyển tiếp gamma với 13 năng lượng mới. Phân tích chỉ ra rằng các hạt nhân này có biến dạng dài (oblate) và dẹt (prolate) tùy thuộc vào trạng thái kích thích. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu cho thấy kích thích biến dạng ba trục (triaxial) với các hạt nhân 90,92Se, một loại kích thích rất hiếm gặp. Ngoài ra không có dấu hiệu chứng tỏ N=56 là lớp vỏ đóng hay có sự biến dạng đột ngột tại N=60.

Nguồn: https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.95.041302

Lê Xuân Chung

Trung tâm Vật lý hạt nhân.

Lượt xem: 4322