Tiến hóa cấu trúc của đồng vị giàu nơtrôn Krypton – lần đầu tiên ghi nhận phổ kích thích của 98,100 Kr

Friday, 30/06/2017, 00:00

       Trong khuôn khổ dự án SEASTAR [*], nhóm nghiên cứu đã tiến hành đo phổ kích thích của các đồng vị Krypton, trong đó lần đầu tiên số liệu thực nghiệm được mở rộng đến 98,100Kr. Dựa vào kết quả đo, chúng tôi thấy rằng xu hướng “tiến hóa” về cấu trúc phụ thuộc vào N của các đồng vị Krypton khác biệt so với xu hướng của Zirconium và Stronti trong vùng lân cận N >60. Đây sẽ là sự kiện quan trọng trong nghiên cứu lực tương tác mạnh khi có bất đối xứng N/Z lớn.

       Kết quả nghiên cứu: F. Flavigny, X. L. Chung, B. D. Linh, et al.,“Shape Evolution in Neutron-Rich Krypton Isotopes Beyond N=60 : First Spectroscopy of 98,100Kr”, Physical Review Letters (2017). DOI: 10.1103/PhysRevLett.118.242501 

[*] http://inst.gov.vn/index.php/bai-viet/90/104/691/Nghien-cuu-cau-truc-hat-nhan-tren-may-gia-toc-thach-thuc-va-cach-tiep-can-cua-Viet-Nam.htm

Bùi Duy Linh & Lê Xuân Chung 

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 4330