Vật lý hạt nhân

Kết quả công bố mới về nghiên cứu cấu trúc các hạt nhân giàu nơtron 47,49Cl Kết quả công bố mới về nghiên cứu cấu trúc các hạt nhân giàu nơtron 47,49Cl
Tạp chí Physical Review C vừa cho đăng tải công trình nghiên cứu về cấu trúc của 47,49Cl thông qua ghi nhận năng phổ kích thích của chúng. Công trình này là thành quả hợp tác nghiên cứu giữa nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) và các nhóm nghiên cứu quốc tế đến từ nhiều quốc gia trong khuôn khổ dự án "Shell Evolution And Search for Two-plus energies At RIBF" (SEASTAR), tại viện Nghiên cứu Hoá lý RIKEN, Nhật Bản.
 

 
 

An toàn bức xạ

INST-MC – phần mềm đánh giá độ không đảm bảo đo trong các phép đo bức xạ hạt nhân bằng phương pháp Monte Carlo INST-MC – phần mềm đánh giá độ không đảm bảo đo trong các phép đo bức xạ hạt nhân bằng phương pháp Monte Carlo
Trong bất kì phép đo thực nghiệm nào, việc đánh giá độ không đảm bảo đo cần được thực hiện. Bởi nếu không có độ không đảm bảo đo, kết quả của phép đo sẽ không thể so sánh được với nhau, cũng như không thể so sánh được với giá trị tham chiếu dẫn tới kết quả đo không đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp việc đánh giá độ không đảm bảo đo một cách chính xác là rất khó khăn do điều kiện của phòng thí nghiệm hoặc tính phức tạp của các yếu tố ảnh hưởng đến phép đo. Một số tổ chức quốc tế lớn như BIPM, ILAC, IUPAC, IUPA, OIML đã tham gia soạn thảo tài liệu hướng dẫn để giúp cho việc đánh giá độ không đảm bảo đo được thống nhất, khoa học và chính xác.
 

 

Năng lượng hạt nhân

Áp dụng phương pháp ước lượng tốt nhất kết hợp phân tích độ bất định và phương pháp thận trọng để mô phỏng sự cố LB-LOCA cho lò VVER-1200/491 sử dụng RELAP5 Áp dụng phương pháp ước lượng tốt nhất kết hợp phân tích độ bất định và phương pháp thận trọng để mô phỏng sự cố LB-LOCA cho lò VVER-1200/491 sử dụng RELAP5
Phương pháp ước lượng tốt nhất và thận trọng là hai phương pháp thường được dùng trong phân tích an toàn tất định cho nhà máy điện hạt nhân. Thông thường, các kết quả từ phương pháp ước lượng tốt nhất thường phải được bao bởi đường kết quả có được từ phương pháp thận trọng (IAEA Specific Safety Guide - No SSG-2). Trong báo cáo phân tích an toàn (SAR) của Liên Bang Nga đã trình bày kết quả phân tích sự cố vỡ lớn (LB-LOCA) cho lò VVER-1200/V491 sử dụng chương trình tính toán DINAMIKA-97 với các giả thiết thận trọng về sự sẵn sàng của các hệ thống cũng như các điều kiện đầu
 

 

Kỹ thuật hạt nhân

Nghiên cứu chế tạo máy đo liều neutron Nghiên cứu chế tạo máy đo liều neutron
Việc khai thác và ứng dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân trong đời sống khoa học ngày càng được phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hiệu quả kinh tế-xã hội mà chúng đem lại là không nhỏ. Tuy nhiên, bên cạnh các lợi ích, các bức xạ ion hóa còn có thể gây ra những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người và môi trường xung quanh [1, 2]. Theo thống kê, nước ta có khoảng 2100 nguồn phóng xạ đang được sử dụng tại các cơ sở ứng dụng kỹ thuật hạt nhân; 4 cơ sở sử dụng máy gia tốc hạt để sản xuất đồng vị phóng xạ phục vụ trong y tế; 4 trung tâm chiếu xạ sử dụng nguồn 60Co với hoạt độ phóng xạ lên tới hàng triệu Ci; 1 lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tại Đà Lạt có công suất 0,5 MW; 35 cơ sở y học hạt nhân; hàng trăm cơ sở sử dụng X quang và 60 cơ sở quản lý về an toàn bức xạ được thành lập theo pháp lệnh về an toàn bức xạ đã được chính phủ ban hành [3, 4].