VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Hợp tác

Hợp tác quốc tế

Hội thảo định hướng xây dựng Trung tâm Hợp tác với IAEA về ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nghiên cứu môi trường Hội thảo định hướng xây dựng Trung tâm Hợp tác với IAEA về ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nghiên cứu môi trường
Trong hai ngày 12 và 13/07/2018, tại Hà Nội, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã cùng phối hợp với Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) tổ chức hội thảo nhằm định hướng xây dựng Trung tâm hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị trong nghiên cứu môi trường và chống biến đổi khí hậu. Hội thảo này là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện NLNTVN và IAEA.
 

 

Hợp tác trong nước

Hội thảo chuyên đề về Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý lò phản ứng tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng Hội thảo chuyên đề về Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý lò phản ứng tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng
Vừa qua, Đại học Duy Tân Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý lò phản ứng. Tham gia Hội thảo có các cán bộ nghiên cứu trẻ đến từ Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, Cục An toàn Bức Xạ và Hạt nhân, Đại học Duy Tân và một số cơ quan nghiên cứu, ứng dụng bức xạ khác. Mục đích của Hội thảo chuyên đề lần này là giới thiệu và trao đổi về một số hướng nghiên cứu đang thực hiện ở Việt Nam và tiến tới xây dựng một mạng lưới nghiên cứu của các cán bộ trẻ về Kỹ thuật Hạt nhân nói chung và Vật lý lò phản ứng nói riêng.