Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước năm 2011

Friday, 25/11/2011, 00:00

DANH SÁCH ĐỀ TÀI - NHIỆM VỤ CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2011

1. Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của phóng xạ phát ra từ nhà máy điện hạt nhân trong điều kiện hoạt động bình thường và khi xảy ra sự cố tại hai cấp độ khác nhau: cấp độ 1: Anomaly và cấp độ 3: Serious Incident; 2011-2014

2. Nghị định thư: Hợp tác nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật đo hàm lượng khí phóng xạ Rn phục vụ công tác bảo vệ môi trường, đánh giá an toàn bức xạ tại các cơ sở khai khoáng của Việt Nam. (2011-2012).

3. Nghiên cứu cơ bản: Nghiên cứu tia vũ trụ năng lượng cao (1/2011 – 1/2013)

4. Nghiên cứu cơ bản: Nghiên cứu quá trình tán xạ nhiều lần của photon gamma trong một số chất và vật liệu (12/2010-12/2012).

Lượt xem: 4429