Danh mục đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp năm 2019

Friday, 01/03/2019, 00:00

 DANH MC ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ, DÁN CÁC CẤP NĂM 2019

 

TT
Tên đề tài, dự án
Chủ nhiệm
Thời gian
thực hiện
Ghi chú
A
ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CẤP NHÀ NƯỚC
 
 
 
1
Nghiên cứu các hiệu ứng alpha cluster trong phản ứng hạt nhân trực tiếp
TS. Đỗ Công Cương
2017-2019
Quỹ Nafosted
2
Nghiên cứu xác định và biến đổi đặc tính trường chuẩn liều nơtron tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân
PGS.TS Nguyễn Tuấn Khải
2017-2019
Quỹ Nafosted
3
Nghiên cứu thống nhất tán xạ hạt nhân và phương trình trạng thái chất hạt nhân trên cơ sở trường trung bình hạt nhân vi mô
GS.TS Đào Tiến Khoa
2018-2020
Quỹ Nafosted
4
Nghiên cứu sự cố bật thanh điều khiển ra khỏi vùng hoạt các lò phản ứng PWR nạp tải nhiên liệu UO2 và MOX/UO2
TS. Phạm Như Việt Hà
2018-2020
Quỹ Nafosted
5
Nghiên cứu thiết kế lò phản ứng hạt nhân nhỏ sử dụng bó nhiên liệu của lò phản ứng AP1000
TS. Hoàng Văn Khánh
2019-2021
Quỹ Nafosted
7
Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân và phản ứng hạt nhân trên các thiết bị lớn của trung tâm nghiên cứu hạt nhân tiên tiến trên thế giới
TS. Lê Xuân Chung
2018-2021
Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 
B
ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CẤP BỘ
 
 
 
1
Nghiên cứu cấu trúc và sơ đồ mức kích thích của các hạt nhân giàu neutron thông qua phản ứng hạt nhân trực tiếp trong vùng năng lượng trung gian
TS. Lê Xuân Chung
2017-2019
 
2
Nghiên cứu phát triển kỹ thuật đồng vị (C-13 và O-18)
hỗ trợ phát hiện nguồn gốc nông sản (táo)
ThS. Hà Lan Anh
2018-2019
 
3
Nghiên cứu động học và phân tích an toàn sự cố độ phản
ứng lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt sử dụng nhiên liệu độ
giàu thấp bằng chương trình PARCS
TS. Phạm Như Việt Hà
2018-2019
 
4
Nghiên cứu phương pháp hiệu chỉnh thành phần photon trong trường chuẩn neutron 241Am-Be
TS. Lê Ngọc Thiệm
2019-2020
 
5
Thiết kế, chế tạo hệ đo xác định nhanh phổ, liều nơtron và xây dựng phần mềm tách phổ đi kèm
ThS. Nguyễn Ngọc
Quỳnh
2019-2020
 
6
Nghiên cứu tích hợp các nguồn dữ liệu quan trắc phóng xạ trực tuyến (online) và quy trình xử lý số liệu
TS. Vương Thu Bắc
2019-2020
 
7
Nghiên cứu công nghệ và an toàn trạm năng lượng hạt nhân nổi sử dụng lò mô đun nhỏ
ThS. Trần Việt Phú
2019-2020
 
8
Nghiên cứu vi mô phản ứng bắt nucleon (p, γ) ở năng lượng thấp trong hình thức luận trường trung bình hạt nhân
ThS. Nguyễn Hoàng
Phúc
2019-2020
 
9
Nghiên cứu đánh giá khả năng lưu giữ carbon trong đất nông nghiệp
ThS. Lê Đình Cường
2017-2019
gia hạn 2019
C
ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHÁC
 
 
 
1
Quan trắc, phân tích phóng xạ môi trường tại Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và quan trắc phân tích phóng xạ nước đầu nguồn sông Hồng, sông Kỳ Cùng
TS. Trịnh Văn Giáp
2019
Nhiệm vụ sự nghiệp môi trường
2
Dự án RAS5081: Sử dụng kỹ thuật hạt nhân để tăng cường an toàn thực phẩm và hỗ trợ việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm
Project title: “Enhancing Food Safety and Supporting Regional Authentication of Foodstuffs through Implementation of Nuclear Techniques”
ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh
2018-2021
IAEA TC RAS/5/081
D
ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CẤP CƠ SỞ
 
 
 
1
Nghiên cứu mô phỏng phân bố liều lượng bức xạ đối với chùm tia photoncủa máy gia tốc tuyến tính xạ trị dùng Geant4
ThS. Bùi Duy Linh
2019
 
2
Đánh giá độ không đảm bảo đo bằng phương pháp Monte Carlo trong cácphép đo bức xạ hạt nhân
ThS. Bùi Đức Kỳ
2019
 
3
Nghiên cứu xác định hiệu suất thu hồi 137Cs trong mẫu nước biển theophương pháp đồng kết tủa
ThS. Dương Đức Thắng
2019
 
4
Xây dựng quy trình phân tích thành phần đồng vị C-13 (δ13C) trong mật ongvà áp dụng để đánh giá hàm lượng đường C4 trong mật ong hoa nhãn
KS. Vũ Hoài
2019
 
5
Nghiên cứu, mô phỏng hiện tượng tương tác chất lưu-kết cấu dẫn đến sự cốđối với ống chứa cảm biến nhiệt độ trong lò phản ứng hạt nhân
ThS. Hoàng Tân Hưng
2019
 
Lượt xem: 2164