Danh mục đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp năm 2022

Tuesday, 21/06/2022, 00:00

  DANH MỤC ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CÁC CẤP NĂM 2022

TT

Tên đềtài, dự án

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Ghi chú

A

NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

1.

Quan trắc phóng xạ môi trường tại Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và quan trắc phân tích phóng xạ nước đầu nguồn sông Hồng, sông Kỳ Cùng

TS. Trịnh Văn Giáp

2022

 

2.

Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường giai đoạn 2020-2022

ThS. Bùi Đắc Dũng

2020-2022

 

 

3.

Điều tra, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu phông phóng xạ môi trường trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng sớm bởi sự cố hạt nhân ngoài biên giới phía Bắc phục vụ công tác ứng phó sự cố (giai đoạn 2: 2020-2022)

 

ThS. Nguyễn Hữu Quyết

 6/2020-

12/2022

 

B

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CẤP BỘ

 

 

 

 1.

Nghiên cứu phản ứng hạt nhân trên đồng vị Bo tự nhiên với chùm proton năng lượng thấp từ máy gia tốc Pelletron 5SDH-2

 TS. Lê Xuân Chung

 2022-2023

 

 2.

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ ứng dụng học máy trong xử lý ảnh PET/CT hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi

 ThS. Hồ Quang Tuấn

6/2022-

5/2024

 CT

 3.

Nghiên cứu thiết kế vật lý, thủy nhiệt và phân tích an toàn lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ cho nhà máy điện hạt nhân nổi

 TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

6/2022-

5/2024

 

C

ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ CẤP CƠ SỞ

 

 

 

 1.

Thiết lập các trường chuẩn liều photon sử dụng hệ gamma đa nguồn và máy phát tia X

ThS. Đặng Thị Mỹ Linh

 

 

 2.

Nghiên cứu xác định thành phần δ13C của một số rác thải nhựa có nguồn gốc khác nhau

 ThS. Hà Lan Anh

 

 

 3.

Xây dựng báo cáo tổng hợp về dữ liệu quan trắc phóng xạ môi trường của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân từ năm 2000 đến 2022

 TS. Vương Thu Bắc

 

 

Lượt xem: 2361