Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước năm 2011

Friday, 25/11/2011, 10:18
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của phóng xạ phát ra từ nhà máy điện hạt nhân trong điều kiện hoạt động bình thường và khi xảy ra sự cố tại hai cấp độ khác nhau: cấp độ 1: Anomaly và cấp độ 3: Serious Incident; 2011-2014