Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 “Mô phỏng và phân tích các hiện tượng thủy nhiệt của lò phản ứng VVER-1000 trong điều kiện vận hành khi dừng một hoặc hai bơm tải nhiệt chính bằng chương trình RELAP/SCDAPSIM”

Thursday, 18/09/2014, 00:00

       Đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở: “Mô phỏng và phân tích các hiện tượng thủy nhiệt của lò phản ứng VVER-1000 trong điều kiện vận hành khi dừng một hoặc hai bơm tải nhiệt chính bằng chương trình RELAP/SCDAPSIM” do CN. Lê Thị Thư làm chủ nhiệm, được thực hiện trong 12 tháng từ 1/2013 đến 12/2013 với tổng kinh phí là 50 triệu đồng.

       Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và phân tích diễn biến các thông số thủy nhiệt khi dừng một hoặc hai bơm tải nhiệt chính. Các nghiên cứu này dựa trên việc mô phỏng hoạt động của toàn bộ hệ thống thủy nhiệt bằng chương trình RELAP5 với phiên bản SCDAPSIM trong điều kiện xảy ra chuyển tiếp dừng một hoặc hai bơm tải nhiệt chính.

       Nội dung của đề tài gồm 4 phần chính như sau:

          - Tìm hiểu nguyên lý và đặc trưng vận hành của hệ thống tải nhiệt lò phản ứng VVER-1000

          - Thu thập và xử lý số liệu của hệ thống tải nhiệt lò phản ứng VVER-1000

          - Mô hình hóa và xây dựng input file

          - Thực hiện tính toán và phân tích kết quả

       Sau thời gian triển khai thực hiện, nhóm đề tài đã hoàn thành được các nội dung đề ra. Thông qua đề tài này, các cán bộ trẻ đã nâng cao được kiến thức và khả năng sử dụng chương trình RELAP5 trong mô phỏng thủy nhiệt cho nhà máy điện hạt nhân VVER-1000. Sản phẩm của đề tài là bài báo: “Mô phỏng và phân tích hiện tượng thủy nhiệt lò phản ứng VVER-1000 trong điều kiện giảm dòng chảy chất tải nhiệt qua vùng hoạt bằng chương trình RELAP5”, dự kiến sẽ tham gia trong hội nghị Khoa học cán bộ trẻ ngành Năng lượng nguyên tử năm 2014.

 

Nguồn tin: Phòng KH&HTQT cung cấp

Lượt xem: 3995

Các tin khác