Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 “Tính toán phản hồi độ phản ứng theo nhiệt độ nhiên liệu và nhiệt độ chất làm chậm trong lò phản ứng APR 1400 bằng chương trình tính toán MVP”

Thursday, 18/09/2014, 00:00

       Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2013: “Tính toán phản hồi độ phản ứng theo nhiệt độ nhiên liệu và nhiệt độ chất làm chậm trong lò phản ứng APR 1400 bằng chương trình tính toán MVP” do CN. Phạm Tuấn Nam làm chủ nhiệm với tổng kinh phí  50 triệu đồng, thời gian thực hiện là 12 tháng từ 1/2013 đến 12/2013.

       Mục tiêu đặt ra là thông qua đề tài cán bộ trẻ có thể sử dụng thành thạo chương trình tính toán  MVP để mô phỏng vùng hoạt lò phản ứng, xác định phản hồi độ phản ứng theo nhiệt độ và nhiên liệu trong lò phản ứng  APR1400.

       Đề tài có 3 nội dung chính như sau:

          - Tìm hiểu các đặc trưng thiết kế của thanh nhiên liệu, bó nhiên liệu và toàn vùng hoạt lò phản ứng APR1400

          - Tính toán vật lý lò phản ứng để xác định hệ số phản hồi độ phản ứng theo nhiệt độ nhiên liệu và nhiệt độ chất làm chậm cho toàn vùng hoạt lò phản ứng APR1400 bằng chương trình tính toán MVP

          - Sử dụng các kết quả tính toán vật lý để làm dữ liệu đầu vào cho bài toàn thủy nhiệt RIA và LOCA sử dụng chương trình tính toán RELAP

       Kết thúc thời gian thực hiện, nhóm đề tài đã hoàn thành được các nội  dung đề ra. Tuy nhiên, mức độ chính xác của kết quả tính toán vật lý lò mà chương trình MVP đưa ra là 0.04% còn khá cao so với yêu cầu về độ chính xác của hệ số nhân cỡ 10-3 đến 10-4. Nguyên nhân là do bộ số liệu để tính toán còn hạn chế , mô phỏng gần đúng và hệ thống máy tính sử dụng chưa đáp ứng được yêu cầu để có thể có kết quả với độ chính xác cao hơn.

       Thông qua đề tài này, các cán bộ đã xây dựng được một nhóm các thành viên có khả năng sử dụng các chương trình tính toán vật lý và thủy nhiệt, nắm được công nghệ lò phản ứng APR-1400 và bước đầu thực hiện các tính toán cho kết quả tích cực, phù hợp với số liệu của bác cáo phân tích an toàn SAR. Đề tài cũng tạo ra được sản phẩm là bài báo sẽ tham gia Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ ngành Năng lượng nguyên tử năm 2014 với tiêu đề: “Calculation of fuel and moderator temperature coefficients in full core of APR1400 nuclear reactor by MVP code”.

 

Nguồn tin: Phòng KH&HTQT cung cấp

Lượt xem: 5238

Các tin khác