Đề tài cấp cơ sở năm 2013 “Nghiên cứu, khảo sát đặc trưng ống đếm nơtron để thiết kế bản mạch đo liều nơtron”

Thursday, 18/09/2014, 00:00

       Đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở: “Nghiên cứu, khảo sát đặc trưng ống đếm nơtron để thiết kế bản mạch đo liều nơtron” do ThS. Vũ Văn Tiến làm chủ nhiệm,  thực hiện trong 12 tháng từ 1/2013 đến 12/2013, với tổng kinh phí là 70 triệu đồng.

       Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, khảo sát đặc trưng của ống đếm nơtron phục vụ cho thiết kế chế tạo thiết bị đo liều nơtron. Sau thời gian thực hiện, đề tài đã hoàn thành các nội dung sau:

          - Tìm hiểu về các phương pháp ghi nhận nơtron và các thiết bị đo liều

          - Thiết kế, lắp ráp bo mạch khảo sát

          - Khảo sát đặc trưng đếm của ống đếm He-3 và khảo sát số đếm của ống đếm tương ứng với suất liều.

     Với các nội dung nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm như trên, đề tài đã hoàn thành được mục tiêu đề ra và kết quả khảo sát thu được khá khả quan. Nhóm thực hiện đề tài tin tưởng là với các kết quả thu được sẽ có thể thiết kế hoàn chỉnh máy đo suất liều nơtron.

 

Nguồn tin: Phòng KH&HTQT cung cấp

Lượt xem: 6874

Các tin khác