Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2013 “Thiết lập phương pháp chuẩn liều trong X-quang chẩn đoán theo tài liệu TRS 457-IAEA”

Thursday, 18/09/2014, 00:00

       Nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2013: “Thiết lập phương pháp chuẩn liều trong X-quang chẩn đoán theo tài liệu TRS 457-IAEA” do CN. Dương Văn Triệu làm chủ nhiệm với tổng kinh phí được cấp là 60 triệu đồng, nhiệm vụ được giao thực hiện trong 1 năm từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2013.

       Mục tiêu của nhiệm vụ là thiết lập một số phẩm chất chùm tia để chuẩn liều trong X-quang chẩn đoán tại Phòng chuẩn đo liều bức xạ. Nội dung của nhiệm vụ bao gồm:

          - Nghiên cứu tổng quan đo liều bệnh nhân trong X-quang chuẩn đoán

          - Thiết lập một số phẩm chất chùm tia trên máy phát tia X PANTAK theo RQR2, RQR3, RQR4, RQR5, RQR6

          - Thiết lập phương pháp đánh giá liều bệnh nhân trong X-quang chẩn đoán

       Kết thúc thời gian thực hiện, nhiệm vụ đã hoàn thành được các nội dung đã đề ra.  Sản phẩm của nhiệm vụ là Báo cáo thiết lập chuẩn và phương pháp đo liều bệnh nhân trong X quang chẩn đoán và Quy trình chuẩn liều bệnh nhân trong X-quang chẩn đoán.

 

Nguồn tin: Phòng KH&HTQT cung cấp

 

Lượt xem: 4969

Các tin khác