Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: “Duy trì và đánh giá mở rộng thêm 9 chỉ tiêu hoá nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 cho phòng thí nghiệm Thuỷ văn đồng vị”

Wednesday, 20/07/2016, 00:00

        Nhiệm vụ cấp cơ sở: “Duy trì và đánh giá mở rộng thêm 9 chỉ tiêu hoá nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 cho phòng thí nghiệm Thuỷ văn đồng vị” do ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh làm chủ nhiệm được giao thực hiện trong vòng 12 tháng từ 1/2015 đến 12/2015 với tổng kinh phí là 65 triệu đồng. Mục tiêu của nhiệm vụ là duy trì hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm đã được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và mở rộng thêm 09 chỉ tiêu hoá nước mới được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005. Các nội dung cần thực hiện của nhiệm vụ bao gồm:

  • Tổng quan các phương pháp phân tích bao gồm: độ pH, độ dẫn, hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS), hàm lượng chất rắn hoà tan (TDS), hàm lượng oxy hoà tan (DO), nhu cầu oxy sinh học (BOD), hàm lượng sắt (Fe), hàm lượng mangan (Mn) và độ kiềm trong các mẫu nước

  • Lựa chọn các phương pháp thử trong phòng thí nghiệm

  • Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị của phòng thí nghiệm

  • Hợp đồng đánh giá giám sát và đánh giá mở rộng công nhận thêm 09 chỉ tiêu hoá nước

 

       Sau một năm triển khai thực hiện, với sự nỗ lực của các cán bộ phòng thí nghiệm Thuỷ văn đồng vị, nhiệm vụ đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Hệ thống quản lý chất lượng của Phòng thí nghiệm đã được duy trì phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Ngoài ra, đã có thêm 09 chỉ tiêu hoá nước được Văn phòng công nhận chất lượng ra quyết định đăng ký mở rộng bao gồm: độ pH, độ dẫn, hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS), hàm lượng chất rắn hoà tan (TDS), hàm lượng oxy hoà tan (DO), nhu cầu oxy sinh học (BOD), hàm lượng sắt (Fe), hàm lượng mangan (Mn) và độ kiềm trong các mẫu nước. Phòng thí nghiệm cũng đã mở rộng phạm vi công nhận thêm 01 phép thử xác định tổng hoạt độ Alpha và beta trong nước. Tuy nhiên, việc xây dựng phòng thí nghiệm phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 đã là một công việc khó khăn vất vả nhưng việc duy trì hiệu lực công nhận và phát triển mở rộng phạm vi công nhận còn khó khăn hơn. Việc này phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố về con người, về cơ sở vật chất và về tình hình tài chính của phòng thí nghiệm. Hơn nữa, việc đẩy mạnh các nghiên cứu khoa học và triển khai dịch vụ kỹ thuật khai thác có hiệu quả thế mạnh của một phòng thí nghiệm tiêu chuẩn phù hợp ISO/IEC 17025 đòi hỏi các các bộ phòng thí nghiệm cần cố gắng hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Lượt xem: 11332

Các tin khác