Đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm giao diện kết hợp giữa MCNP5 và COBRA-En cho kênh nhiên liệu lò VVER-1000”

Wednesday, 20/07/2016, 00:00

       Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm giao diện kết hợp giữa MCNP5 và COBRA-En cho kênh nhiên liệu lò VVER-1000” do KS. Tạ Duy Long làm chủ nhiệm, được giao thực hiện từ tháng 1/2015 đến 12/2015 với tổng kinh phí là 45 triệu đồng. Đề tài được đặt ra với mục tiêu chính là xây dựng thành công phần mềm giao diện tính toán MCNP5 và COBRA – EN cho kênh nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000. Với mục tiêu đã đặt ra như trên, các nội dung chính của đề tài cần thực hiện bao gồm:

  • Viết chương trình quản lý tính toán kết hợp giữa MCNP5 và COBRA-EN

  • Thử nghiệm tính toán kết hợp giữa MCNP5 và COBRA-EN trên một bài toán benchmark

  • Áp dụng chương trình quản lý tính toán kết hợp giữa MCNP5 và COBRA-EN cho bài toán ô mạng nhiên liệu và bó nhiên liệu của lò VVER-1000

       Sau 1 năm triển khai thực hiện, với sự tham gia nghiên cứu của 05 cán bộ thuộc Trung tâm Năng lượng hạt nhân (KS. Tạ Duy Long, ThS. Trần Việt Phú, ThS. Nguyễn Hữu Tiệp, ThS. Phan Quốc Vương, CN. Trần Vĩnh Thành), nhóm đề tài đã xây dựng thành công phần mềm giao diện tính toán kết hợp giữa các chương trình tính toán MCNP5 và COBRA-EN nhằm khảo sát ảnh hưởng qua lại giữa phân bố mật độ chất tải nhiệt và phân bố công suất bên trong bó nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000. Chương trình tính toán kết hợp xây dựng được có thể lọc kết quả từ chương trình tính toán vật lý để tạo file dữ liệu đầu vào cho chương trình tính toán thuỷ nhiệt và ngược lại. Các kết quả thu được cho thấy được ảnh hưởng của phân bố mật độ chất tải nhiệt tới phân bố công suất bên trong bó nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000. Kết quả phân bố công suất đạt độ hộ tụ dưới 1% theo như yêu cầu đặt ra của đề tài tại vòng lặp tính toán thứ 3. Các kết quả có độ hội tụ tốt đã chứng minh được sự khả thi của việc sử dụng mô hình tính toán này cho các tính toàn phân bố công suất cũng như phân bố nhiệt độ chất tải nhiệt cho bó nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân. Các kết quả thu được từ đề tài là tiền đề và tạo động lực để nhóm thực hiện đề tài có thể tiếp tục các nghiên cứu tiếp theo theo hướng nghiên cứu sử dụng mô hình tính toán kết hợp nhằm khảo sát ảnh hưởng của hiệu ứng Doppler lên phân bố công suất trong bó nhiên liệu và hướng tới các kết quả tính toán chính xác hơn cho phân bố công suất cũng như các đặc trưng vật lý và thuỷ nhiệt khác bên trong bó nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân.

 

       Các kết quả thu được từ đề tài đã được nhóm thực hiện đề tài tổng hợp và được chấp nhận đăng trên tạp chí Nuclear Science and Technology.

Lượt xem: 11091

Các tin khác