Nhiệm vụ cấp cơ sở: “Xây dựng quy trình đánh giá liều chiếu trong đối với người tiếp xúc với nguồn bức xạ hở sử dụng hệ đo liều toàn thân WBC Accuscan 2260 và phần mềm IMBA (Base Unit)”

Wednesday, 20/07/2016, 00:00

       Nhiệm vụ cấp cơ sở: “Xây dựng quy trình đánh giá liều chiếu trong đối với người tiếp xúc với nguồn bức xạ hở sử dụng hệ đo liều toàn thân WBC Accuscan 2260 và phần mềm IMBA (Base Unit)” do ThS. Trần Thanh Hà làm chủ nhiệm được giao thực hiện từ 1/2015 đến 12/2015 với tổng kinh phí là 65 triệu đồng. Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng được quy trình đánh giá liều tương đương, liều hiệu dụng tích luỹ cho người tiếp xúc với nguồn hở trên hệ máy đo liều toàn thân Accuscan Model 2260 và phần mềm IMBA – Base unit. Các nội dung cần thực hiện của nhiệm vụ bao gồm:

  • Tổng quan về phương pháp đánh giá liều chiếu trong theo ICRP và MIRD, nguồn dữ liệu tính liều chiếu trong theo ICRP, tình hình phát triển và ứng dụng các phần mềm đánh giá liều chiếu trong

  • Xây dựng sổ tay hướng dẫn sử dụng phần mềm IMBA-Base Unit (phiên bản 4.0)

  • Xây dựng quy trình đánh giá liều chiếu trong đối với người tiếp xúc với nguồn bức xạ hở

  • Thử nghiệm quy trình đánh giá liều chiếu trong cho một số người có tiếp xúc với nguồn hở và hoàn thiện quy trình.

 

       Với sự tham gia thực hiện của 06 cán bộ thuộc Trung tâm An toàn bức xạ (ThS. Trần Thanh Hà, ThS. Lê Ngọc Thiệm, CN. Dương Văn Triệu, ThS. Hồ Quang Tuấn, CN. Bùi Đức Kỳ, KS. Bùi Thị Ánh Dương), sau thời gian 12 tháng triển khai thực hiện, nhiệm vụ đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhóm thực hiện nhiệm vụ đã xây dựng thành công Quy trình đánh giá liều cơ quan, liều hiệu dụng cho các cán bộ làm việc với nguồn hở và hoàn thành sổ tay hướng dẫn sử dụng phần mềm IMBA – Base Unit. Nhóm thực hiện nhiệm vụ cũng đã thực hiện tính toán liều bằng phần mềm MONDAL 3 và so sánh kết quả tính liều với phần mềm IMBA – Base Unit. Quy trình đánh giá liều chiếu trong xây dựng được từ nhiệm vụ này đã được thử nghiệm thành công trên 18 nhân viên làm việc trong môi trường có tiếp xúc với nguồn hở và hoàn toàn có thể áp dụng vào thực tiễn. Nhằm đưa công việc đánh giá liều chiếu trong trở thành một trong những biện pháp cảnh báo, bảo vệ an toàn bức xạ bên cạnh việc đánh giá liều chiếu ngoài cho nhân viên bức xạ, nhóm thực nhiệm nhiệm vụ mong muốn trong thời gian tới việc kiểm soát liều nhiễm chiếu trong bằng hệ đo liều WBC Model 2260 và phần mềm IMBA sẽ được đưa vào thường quy cho các cá nhân có tiếp xúc nguồn hở. Tuy nhiên, việc định liều chiếu trong một cách chính xác là một việc làm tương đối khó khăn và phức tạp vì vậy đòi hỏi nhóm thực hiện nhiệm vụ nói riêng và Trung tâm An toàn bức xạ nói chung cần phải tiếp tục tiến hành các nghiên cứu tiếp theo trong thời gian tới.

Lượt xem: 12045

Các tin khác