Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở: “Thiết lập quy trình đo liều bệnh nhân trong chẩn đoán CT”

Thursday, 04/05/2017, 00:00

      Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp cơ sở: “Thiết lập quy trình đo liều bệnh nhân trong chẩn đoán CT” do ThS. Bùi Đức Kỳ làm chủ nhiệm được thực hiện trong năm 2016 với tổng kinh phí là 74 triệu đồng. 

       Sau hơn 12 tháng triển khai thực hiện, nhóm cán bộ thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thành mục tiêu đặt ra. Quy trình đo liều bệnh nhân do nhóm xây dựng có thể được sử dụng tại các cơ sở y tế sử dụng thiết bị máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) để đánh giá liều bệnh nhân nhằm mục đích tối ưu quá trình chẩn đoán và cũng đóng vai trò như một bước trong quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng thiết bị CT. Nhiệm vụ đã được đánh giá là có ý nghĩa khoa học và thực tiễn phù hợp với việc đánh giá, xác định liều bệnh nhân trong quá trình chẩn đoán sử dụng CT. 

       Nhiệm vụ đã được nghiệm thu chính thức vào ngày 28/3/2016 và được đánh giá loại tốt. Nhiệm vụ đang hoàn tất các thủ tục để thanh lý hợp đồng.

Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 15602

Các tin khác