Kết quả nghiên cứu hiện tượng nổ hơi phân tầng

Wednesday, 15/12/2021, 00:00

 

Luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu hiện tượng nổ hơi phân tầng”

Người thực hiện: Lê Trần Chung

Nghiên cứu sinh Chuyên ngành Nhà máy điện nguyên tử, xây dựng, vận hành và tháo dỡ

Người hướng dẫn: Giáo sư, Tiến Sĩ Khoa học Vật lý – Toán, Melikhov Oleg Igorievich

Khoa Nhà máy điện hạt nhân, Trường Đại Học nghiên cứu Quốc gia

Đại Học năng lượng Moscow – LB Nga

 

Đặt vấn đề

       Tổng quan về các nghiên cứu hiện tượng nổ hơi phân tầng, người ta nhận thấy rằng trong hầu hết các thí nghiệm trước đây, chất nóng chảy (nước) và chất làm mát (freon) ở nhiệt độ thấp đã được sử dụng và thu được các vụ nổ hơi yếu với hệ số chuyển đổi thấp. Cơ chế hình thành hỗn hợp với sự sắp xếp phân tầng ban đầu của chất nóng chảy và chất làm mát được đề xuất bởi Harlow và Rappel (1981), theo đó sự pha trộn của hổn hợp được thực hiện trực tiếp trong quá trình lan truyền của một làn sóng kích nổ, bằng cách sử dụng sóng xung kích di chuyển từ vùng nổ tới vùng của vị trí ban đầu của chất nóng chảy và chất làm mát. Các quá trình này xảy ra nhanh chóng nên dẫn đến khả năng pha trộn thấp và các vụ nổ yếu chính vì vậy tác động của quá trình nổ hơi lên lò phản ứng không đáng kể.

       Tuy nhiên, trong các nghiên cứu thực nghiệm gần đây về các vụ nổ hơi phân tầng với nhiệt độ cao của chất nóng chảy được thực hiện tại Viện Công nghệ Hoàng gia ở Stockholm (KTH) vào những năm 2010, đã thu được các vụ nổ hơi mạnh và có tỷ lệ chuyển đổi cao, cho thấy rằng sự trộn lẫn đáng kể của chất nóng chảy với chất làm mát, một cơ chế trộn có thể xảy ra. Các nhà nghiên cứu tại Viện KTH đã đề xuất rằng, đã có một tác động đánh bật các giọt chất nóng chảy gây bởi các tia nước hình thành trong quá trình xẹp của các bong bóng hơi gần bề mặt phân cách giữa nước và chất nóng chảy, đồng thời nhấn mạnh rằng giả thuyết này cần chứng minh lý thuyết. Luận án tiến sĩ của NCS Lê Trần Chung được thực hiện nhằm mục đích chứng minh về mặt lý thuyết các kết quả thực nghiệm trên.

Kết quả nghiên cứu

        Khảo sát sự ngưng tụ của bong bóng sử dụng mô hình 1D: Luận án sử dụng phương pháp giải tích và phương pháp số để nghiên cứu các quá trình nhiệt động lực học trong quá trình ngưng tụ của bong bóng hơi quá nhiệt trong chất làm mát, sử dụng phương pháp đối xứng cầu một chiều. Động lực học hơi được mô tả bằng phương trình của hơi dẫn nhiệt có thể nén được: Phương trình khối lượng cho hơi, phương trình vận tốc hơi, phương trình nội năng của hơi; chất lỏng bao quanh bong bóng được cho là không thể nén được, nhiệt độ của nó được mô tả bằng phương trình dẫn nhiệt. Do tính không thể nén của chất lỏng, vận tốc của nó được xác định bởi vận tốc wa của bề mặt bong bóng và bán kính bong bóng a, và bản thân vận tốc của chuyển động bề mặt bong bóng được tính toán từ phương trình Rayleigh-Plesset, theo phương trình vận tốc chất lỏng tại các giá trị đã biết của áp suất hơi trên bề mặt bong bóng Pa và áp suất chất lỏng ở xa bong bóng P0. Trên bề mặt bong bóng (mặt phân cách), xảy ra sự ngưng tụ hơi, cường độ m được xác định bởi các dòng nhiệt đối với mặt phân cách từ phía chất lỏng và từ phía hơi. Sau đó, các phương trình đã biến đổi được giải bằng cách sử dụng lược đồ sai phân hữu hạn tám ẩn với một thủ tục lặp lại để tính các số hạng phi tuyến. Với các tham số này, sự hội tụ của nghiệm đã được đảm bảo. Chương trình tính toán thực hiện sơ đồ số đã được xác thực dựa trên dữ liệu thực nghiệm về sự ngưng tụ của bong bóng hơi bão hòa trong chất làm mát. Trong hình.1 cho thấy kết quả của phép tính được thực hiện đối với bong bóng có bán kính ban đầu là 3,66 mm và độ làm lạnh phụ của nước là 12,2 K, áp suất bên ngoài là 1 bar. Sự thống nhất giữa kết quả tính toán và số liệu thực nghiệm về sự phụ thuộc của bán kính bong bóng vào thời gian, sai lệch cục bộ không quá 12%. Kết quả tương tự cũng thu được đối với bảy chế độ thử nghiệm khác.

 

       Phương pháp số được sử dụng để nghiên cứu về sự ngưng tụ của bong bóng hơi quá nhiệt trong nước được làm lạnh đã được thực hiện đối với các thông số của các thí nghiệm đã đề cập của KTH: áp suất bên ngoài P0 = 1 bar, nhiệt độ nước ban đầu T0 = 75оС (được làm lạnh 25oC), mật độ, công suất nhiệt và độ dẫn nhiệt của nước được xác định từ các thông số này. Nhiệt độ quá nhiệt ban đầu của hơi thay đổi từ 0 K(hơi bão hòa) đến 650K. Đường kính ban đầu của bong bóng nằm trong khoảng 0,675 - 3,0 cm. Ranh giới dưới tương ứng với chiều dài của sóng bất ổn định Rayleigh-Taylor phát triển nhanh nhất của mặt phân cách hơi nước, ranh giới trên được xác định bởi kích thước của các bong bóng quan sát được trong các thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp số cho thấy ảnh hưởng đáng kể của quá nhiệt hơi ban đầu đến động lực của sự ngưng tụ bong bóng.

       Trong hình.2 ta thấy sự phụ thuộc của bán kính bong bóng theo thời gian nằm giữa hai đường cong, một đường mô tả sự ngưng tụ của bong bóng hơi bão hòa, đường thứ hai - sự ngưng tụ của bong bóng tạo lỗ hổng. Bong bóng tạo lỗ hổng hình thành trong dòng chất lỏng khi áp suất giảm đến áp suất bão hòa ở nhiệt độ chất lỏng, khi đó chất lỏng bắt đầu sôi. Áp suất hơi trong lỗ hổng bằng áp suất bão hòa. Khi áp suất trong chất lỏng tăng lên, các bong bóng này nhanh chóng xẹp xuống dưới ảnh hưởng của sự chênh lệch áp suất trong chất lỏng và hơi. Sự sụp đổ của chúng được mô tả bằng phương trình Rayleigh-Plesset, trong đó áp suất hơi không đổi và bằng áp suất bão hòa ở nhiệt độ của chất lỏng. Sự ngưng tụ của bong bóng hơi bão hòa xảy ra, khi áp suất hơi trong bong bóng bằng áp suất của chất lỏng. Do đó, quá trình ngưng tụ của bong bóng hơi quá nhiệt có hai chế độ giới hạn: 1) với sự giảm nhiệt của hơi, nó chuyển sang chế độ ngưng tụ của bong bóng hơi bão hòa, 2) với sự tăng nhiệt độ của hơi, quá trình này đi vào chế độ xẹp của bong bóng tạo lỗ hổng.

       Sự chuyển đổi quá trình ngưng tụ của bong bóng hơi quá nhiệt sang chế độ xẹp của bong bóng tạo lỗ hổng gắn liền với thực tế là ở giai đoạn đầu của sự ngưng tụ bong bóng có một sự thoát nhiệt mạnh mẽ ra khỏi bong bóng do chênh lệch nhiệt độ lớn và dẫn đến sự giảm nhanh chóng áp suất hơi trong bong bóng đến áp suất bão hòa tương ứng với nhiệt độ chất lỏng. Những kết quả này được chỉ ra trong Hình.3, có thể thấy rằng trong vòng 0,1 ms, áp suất trong bong bóng đã giảm xuống mức áp suất bão hòa, và doquas trình xẹp xuống nhanh chóng của bong bóng thì quá trình chuyển sang chế độ tạo lỗ hổng. Trước khi bong bóng xẹp xuống, áp suất trong bong bóng tăng lên do hơi bị nén mạnh và áp suất giảm sau đó do sự thoát nhiệt tăng lên.

       Một tính năng đặc biệt của quá trình đang được nghiên cứu là các sóng hiếm trong bong bóng, được quan sát thấy ở giai đoạn đầu, sau đó phân rã và áp suất trong bong bóng trở nên đồng nhất, Hình.4.

       Sóng hiếm trong bong bóng ảnh hưởng đến sự phân bố nhiệt độ và do đó, thông lượng nhiệt từ mặt bên của hơi đến bề mặt phân cách, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tính đến khả năng nén của hơi khi phân tích các quá trình đang nghiên cứu.

       Trong Hình.5 cho thấy động năng của nước tăng lên như thế nào trong quá trình sụp đổ của bong bóng hơi nước quá nhiệt đối với các nhiệt độ ban đầu khác nhau với kích thước ban đầu của bong bóng khác nhau. Đường đứt nét mô tả trường hợp bong bóng tạo lỗ hổng.

Có thể thấy rằng với sự gia tăng nhiệt độ của hơi nước, sự phụ thuộc vào thời gian của động năng tiến gần đến trường hợp bong bóng tạo lỗ hổng. Các phép tính đã chứng minh rằng động năng cực đại của nước tỉ lệ với lập phương của bán kính bong bóng ban đầu.

       Khảo sát tác động của bong bóng lên bề mặt chất nóng chảy sử dụng mô hình 2D:Từ những kết quả tính toán trên, chúng ta tiến hành nghiên cứu về ảnh hưởng của nước lên bề mặt chất nóng chảy trong quá trình xẹp bong bóng hơi quá nhiệt gần mặt phân cách giữa chất nóng chảy và nước. Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ của công thức thủy động lực học: bong bóng được mô hình hóa bởi một khoang có áp suất không đổi, chất lỏng bao quanh nó được cho là không thể nén được. Chất nóng chảy có mật độ lớn hơn tỷ trọng của nước, được mô phỏng như một bức tường. Trong Hình.6 bài toán được khảo sát theo phương pháp xấp xỉ đối xứng trục, trục hướng lên từ bề mặt chất nóng chảy và đi qua tâm của bong bóng. Dòng chất lỏng được giả định là thế năng, được mô tả bằng phương trình Laplace (phương trình liên tục) và phương trình Bernoulli (phương trình động lượng). Khi bong bóng ở xa, áp suất chất lỏng tiến gần đến áp suất bên ngoài và vận tốc chất lỏng có xu hướng bằng không; thế vận tốc có xu hướng là một hằng số tùy ý, được coi là bằng không. Ở mặt phân cách hơi – chất lỏng, áp suất chất lỏng bằng áp suất hơi; Vấn đề đặt ra đã được nghiên cứu bằng phương pháp phần tử biên, phương pháp này có hiệu quả trong các bài toán thủy động lực học với bề mặt tự do.

 

       Trong phương pháp này, sử dụng công thức của Green, bài toán được rút gọn thành một phương trình tích phân cho thế vận tốc và đạo hàm pháp tuyến của nó trên bề mặt bong bóng. Với điều kiện không thấm đối với bức tường được thỏa mãn bằng cách đưa vào một nguồn đặt tại một điểm là phản xạ của điểm đó so với mặt phẳng.

       Biên bong bóng được tính gần đúng bằng các đoạn tuyến tính và một hệ phương trình tuyến tính cho thế vận tốc và đạo hàm pháp tuyến của nó tại biên bong bóng tại các điểm được giải bằng phương pháp Gauss. Sau đó, sử dụng phương pháp Euler để giải các ẩn tại một thời điểm mới bằng. Việc kiểm tra chéo giữa kết quả tính toán với các tính toán của các tác giả khác, cho thấy sự trùng khớp của các kết quả tính toán. Trong Hình.7 cho thấy các biên dạng được tính toán của bong bóng trong quá trình sụp đổ của nó ở các thời điểm liên tiếp đối với các khoảng cách ban đầu khác nhau của bong bóng so với bề mặt. Trong các tính toán này và các tính toán tiếp theo, sử dụng các thông số của thí nghiệm KTH (P0 =105 Pa, Pv = Psat(T0) = 0.38.105 Pa, pt=975 kg/m3),với bán kính bong bóng ban đầu là mm.

       Theo Hình 7a, tại khoảng cách ban đầu của tâm bong bóng so với bề mặt chất nóng chảy, bong bóng thực tế vẫn có hình cầu trong giai đoạn chính của sự sụp đổ, sự biến dạng của nó chỉ xảy ra ở giai đoạn cuối cùng. Tuy nhiên, khi vị trí ban đầu của bong bóng tiếp cận với tường, một ảnh hưởng đáng kể của bức tường đến quá trình sụp đổ sẽ xuất hiện. Ảnh hưởng này là đáng chú ý trong Hình 7b, c, nơi có sự biến dạng đáng kể của bong bóng dọc theo trục thẳng đứng, cho thấy sự phát triển của dòng nước đi xuống. Hiện tượng này được biết đến nhiều trong quá trình xâm thực, khi các dòng nước tích tụ, khi bong bóng sụp đổ gần một bề mặt rắn va vào bề mặt này gây ra xói mòn. Tác động của chất lỏng lên thành được đặc trưng bởi động lượng tích phân của chất lỏng (động lượng Kelvin), được định nghĩa là tích phân trên bề mặt bong bóng.

       Như đã lưu ý, trong khu vực ngay phía trên bong bóng sụp đổ gần trục đối xứng, một dòng nước tốc độ cao được hình thành, hướng xuống và tốc độ tối đa trên bề mặt của bong bóng. Trong hình.8 cho thấy giá trị thời gian lớn nhất của vận tốc không thứ nguyên của tia nước và động lượng Kelvin đạt được tại thời điểm bong bóng xẹp xuống, như một hàm của khoảng cách ban đầu của bong bóng từ bức tường. Trong phạm vi khảo sát của chiều cao bong bóng ban đầu, vận tốc của luồng nước tăng theo chiều cao bong bóng và động lượng Kelvin giảm. Sự gia tăng vận tốc của nước có liên quan đến sự giảm tác dụng hạn chế của bức tường. Rõ ràng, với việc tăng thêm độ cao ban đầu, vận tốc của nước sẽ bắt đầu giảm, vì dòng chảy sẽ ngày càng có đặc tính đối xứng hình cầu. Động lượng Kelvin giảm khi chiều cao bong bóng tăng được giải thích là do tác dụng của chất lỏng lên bề mặt rắn giảm khi bong bóng xẹp đi ra khỏi bề mặt này. Dựa trên kết quả tính toán động lượng Kelvin cho quá trình xẹp xuống của bong bóng gần bề mặt chất nóng chảy, các thông số của sự vỡ chất nóng chảy do sự sụp đổ bong bóng gần bề mặt nóng chảy đã được ước tính. Người ta giả định rằng xung lực của nước hướng tới bề mặt của chất nóng chảy (xung lực Kelvin) được chuyển đến một khối lượng nhất định của chất nóng chảy, phản xạ từ đáy bật lên trên. Chiều cao của sự phóng ra khối lượng chất nóng chảy này được xác định bằng bảo toàn cơ năng, bỏ qua tổn thất ma sát.

 

       Kết quả là, một mối quan hệ thu được giữa bán kính của giọt tan chảy, kích thước ban đầu của bong bóng, khoảng cách ban đầu của bong bóng từ nơi chất nóng chảy và chiều cao của sự phóng ra của giọt chất nóng chảy được xác định. Như đã thấy từ Hình. 8, khi khoảng cách ban đầu của bong bóng từ bề mặt nóng chảy thay đổi, giá trị lớn nhất của động lượng Kelvin đạt được khi bong bóng tiếp xúc với bề mặt nóng chảy, khi h=1. Giá trị này, cùng với các giá trị ở trên của các tham số khác, khi vẽ biểu đồ sự phụ thuộc của chiều cao bắn ra của giọt chất nóng chảy vào tỷ lệ giữa kích thước của bong bóng và độ rơi của chất nóng chảy, được hiển thị trong Hình.9. Theo đó, khi kích thước của bong bóng vượt quá kích thước của giọt chất nóng chảy theo hệ số hai hoặc nhiều hơn, thì sau khi sụp đổ, giọt chất nóng chảy sẽ tăng lên đến 3 cm, tạo thành một lớp hỗn hợp cùng với nước xung quanh. Cũng có một nghiên cứu về ảnh hưởng của nước đến chất nóng chảy trong quá trình sụp đổ của các bong bóng không phải hình cầu, người ta thấy rằng hiệu ứng như vậy gần với hiệu ứng trong quá trình sụp đổ của một bong bóng hình cầu có cùng thể tích.

       Ước tính các thông số của một vụ nổ hơi phân tầng bằng phương pháp đoạn nhiệt Hugoniot: Người ta giả định rằng vụ nổ xảy ra dưới dạng một làn sóng kích nổ, trong vùng có sự phân mảnh nhỏ của chất nóng chảy và truyền nhiệt dữ dội từ chất nóng chảy sang chất làm mát, trong khi các dòng khối lượng, động lượng và năng lượng của hỗn hợp nhiều pha vẫn liên tục. Giả thiết rằng trong mặt phẳng Chapman-Jouguet, cân bằng nhiệt chỉ được thiết lập giữa một phần của chất nóng chảy và một phần của chất làm mát. Do đó, để xây dựng phương pháp đoạn nhiệt Hugoniot, các phương trình bảo toàn năng lượng của các thành phần hỗn hợp đã được sử dụng bổ sung, phương trình này không đạt được cân bằng nhiệt trong mặt phẳng Chapman-Jouguet: đối với hơi nước không tham gia tương tác nhiệt, đối với chất lỏng không tham gia vào tương tác nhiệt và chất nóng chảy không phân mảnh. Các thông số tự do của mô hình kích nổ nhiệt này là phần khối lượng của chất nóng chảy bị phân mảnh và phần khối lượng của chất làm mát tương tác. Ngoài ra, trong vùng của hỗn hợp chất nóng chảy với chất làm mát (mà ta coi như hỗn hợp ban đầu) luôn có một lượng hơi nhất định (được định nghĩa là tỷ số giữa thể tích bị hơi nước chiếm giữ với thể tích của hỗn hợp hơi nước), vì bản thân vụ nổ xảy ra với một số thời gian trễ sau khi chất nóng chảy được đưa vào một nước, dẫn đến sự hình thành một lượng hơi nước nhất định do nước sôi khi tiếp xúc với chất nóng chảy ở nhiệt độ cao. Vì giá trị này không chắc chắn, nên trước tiên một phân tích tham số về ảnh hưởng của giá trị này đã được thực hiện. Phân tích này cho thấy ảnh hưởng yếu của chất lượng hơi đến giá trị của áp suất nổ, được xác định trong mặt phẳng Chapman-Jouguet. Các giá trị của các tham số tự do được thực hiện tính toán đã cho thấy rằng với sự gia tăng phần của chất làm mát, áp suất nổ trong mặt phẳng Chapman-Jouguet giảm và vận tốc truyền sóng nổ (bằng với độ dốc của đường Rayleigh) cũng giảm. Với sự gia tăng giá trị giọt chất nóng chảy, áp suất trong vùng xảy ra vụ nổ (mặt phẳng Chapman-Jouguet) tăng lên, và vận tốc của sóng kích nổ cũng tăng lên. Trong thí nghiệm phân tích E6, thực hiện tại KTH, áp suất trong vùng nổ và hệ số chuyển đổi (tỷ số giữa công trong quá trình giãn nở của sản phẩm nổ với nhiệt năng ban đầu của quá trình nóng chảy) đã được xác định. Trong công việc của luận án, các tính toán tham số được thực hiện, trong đó phần khối lượng của chất làm mát tương tác và chất nóng chảy phân mảnh là khác nhau, trong khi áp suất trong mặt phẳng Chapman-Jouguet và hệ số chuyển đổi được tính toán, từ các giá trị thực nghiệm được đặc trưng bởi giá trị của hàm:

 

Trong hình.10, hai vùng của cực tiểu địa phương được quan sát:

 

Các giá trị này tương ứng với khối lượng nóng chảy 1,52-1,9 kg đối với vùng thứ nhất và 2,85 kg đối với vùng thứ hai và khối lượng nước là 1,05-1,47 kg đối với vùng thứ nhất và 1,68 kg đối với vùng thứ hai. Các giá trị thu được phù hợp với định lượng tốt với dữ liệu được tính toán bằng code MC3D trong Leskovar, 2016.

 Kết Luận

1. Nghiên cứu áp dụng phương pháp giải tích và phương pháp số về một vụ nổ hơi phân tầng được thực hiện với sự sắp xếp phân tầng ban đầu của nước và chất nóng chảy ở nhiệt độ cao. Cơ chế có khả năng phát nổ hình thành tại mặt phân cách nước – chất nóng chảy. Động lực học của sự sụp đổ bong bóng hơi quá nhiệt trong nước gần mặt phân cách giữa chất nóng chảy và nước và tác động của nước lên chất nóng chảy do quá trình này gây ra đã được xem xét.

2. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự sụp đổ nhanh chóng của bong bóng hơi quá nhiệt trong nước ở nhiệt độ do hơi nước ngưng tụ có thể tạo ra hiệu ứng sốc đối với môi trường. Đối với một hệ thống "chất nóng chảy - nước" phân tầng, một hiệu ứng như vậy gần bề mặt phân cách có thể tạo ra một tia nước tác động lên chất nóng chảy. Sự chồng chất đồng thời như vậy trong khu vực cục bộ tại giao diện “chất nóng chảy - nước” tạo ra một hỗn hợp sẵn có ở dạng động giữa chất nóng chảy với nước, do đó các vụ nổ hơi nước mạnh có thể xảy ra.

3. Yếu tố vật lý chính gây ra sự sụp đổ nhanh chóng của bong bóng là nhiệt độ của hơi nước. Nhiệt độ của hơi nước tác động đáng kể (vài trăm độ Kelvin) tạo ra một giá trị nhiệt độ khổng lồ trên bề mặt phân cách, do đó nhiệt giảm dẫn đến giảm áp suất trong bong bóng. Kết quả là sự chênh lệch áp suất trong nước và trong bong bóng dẫn đến sự sụp đổ bong bóng nhanh chóng. Quá trình sụp đổ trong các điều kiện này gần với trường hợp giới hạn, trong đó áp suất trong bong bóng bằng áp suất bão hòa ở nhiệt độ của nước xung quanh (bong bóng tạo lỗ hổng).

4. Nghiên cứu về ảnh hưởng của một tia nước tốc độ cao đến chất nóng chảy trong quá trình xẹp bong bóng hơi nước quá nhiệt, được thực hiện bằng phương pháp phần tử biên, cho thấy rằng những tia nước như vậy có một động lượng đáng kể, do đó chúng có thể tạo ra các tia nước tác động lên chất nóng chảy làm cho nó bắn tung tóe với chiều cao đủ để tạo thành một hỗn hợp chất nóng chảy với nước có khả năng tạo ra một vụ nổ hơi nước mạnh.

5. Kết quả nghiên cứu về các đặc điểm của một vụ nổ hơi phân tầng được thực hiện bằng phương pháp đoạn nhiệt Hugoniot, có tính đến: sự phân mảnh không hoàn toàn của chất nóng chảy và sự tham gia chỉ của một phần chất làm mát trong tương tác nhiệt. Phân tích tham số với sự thay đổi phần khối lượng của chất nóng chảy bị phân mảnh và phần khối lượng của chất làm mát trong vùng trộn chất nóng chảy với chất làm mát giúp có thể ước tính khối lượng của chất nóng chảy và khối lượng của chất làm mát thực sự tham gia vào tương tác, ước tính này trùng với ước tính của các nhà nghiên cứu khác thu được bằng phương pháp thay thế.

Công trình, công bố liên quan

[1] Iskhakov A.S., Melikhov V.I., Melikhov O.I., Yakush S.E., Le Tran Chung. Hugoniot analysis of experimental data on steam explosion in stratified melt-coolant configuration // Nuclear Engineering and Design, 2019, Vol. 347, P. 151-157. http://dx.doi.org/10.1016/j.nucengdes.2019.04.004.

[2] Melikhov V.I., Melikhov O.I., Yakush S.E. and Le T.C. Evaluation of energy and impulse generated by superheated steam bubble collapse in subcooled water // Nuclear Engineering and Design, 2020, Vol. 366, 110753. https://doi.org/10/1016/j.nucengdes.2020.110753.

[3] Le T. Chung, Melikhov V.I., Melikhov O.I. and Yakush S.E. Collapse of a hot vapor bubble in subcooled liquid // Journal of Physics: Conference Series. 2020 1652 (2020) 012018  doi:10.1088/1742-6596/1652/1/012018. 

[4] Le T. C., Melikhov V.I., Melikhov O.I. and Yakush S.E. Impact effects due to hot vapor bubble collapse in subcooled liquid // Journal of Physics: Conference Series. 2020 1652 (2020) 012019  doi:10.1088/1742-6596/1652/1/012019.

[5] Le Tran Chung, Melikhov V.I., Melikhov O.I. and Yakush S.E. Evaluation of the dynamical characteristics of fluid flow caused by collapse of a non-spherical near-surface bubble // Journal of Physics: Conference Series, 2020 1683 (2020) 022070. doi: 10.1088/1742-6596/1683/2/022070.

 

Kết quả của sở hữu trí tuệ: Lê Trần Chung, V. I. Melikhov, O. I. Melikhov. Chương trình mô hình hóa động lực học của bong bóng hơi nước quá nhiệt trong nước dưới điều kiện nổ hơi phân tầng // Giấy chứng nhận đăng ký nhà nước chương trình máy tính số 2019666871 ngày 16 tháng 12 năm 2019

Tóm tắt và báo cáo hội nghị:

[1] Iskhakov A.Sh., Melikhov V.I., Melikhov OI, Yakush S.E., Le Tran Chung. Phân tích các thí nghiệm về vụ nổ hơi phân tầng bằng cách sử dụng một phần đoạn nhiệt Hugoniot // Đại hội toàn Nga lần thứ XII về Các vấn đề cơ bản của cơ học lý thuyết và ứng dụng. Bộ sưu tập các tác phẩm. T.2: Cơ học của chất lỏng và chất khí. - Ufa: RIC BashSU, ngày 19-24 tháng 8 năm 2019, tr.1030-1032.

[2] Lê T. Chung, Melikhov O.I., Ước tính các thông số của sóng kích nổ nhiệt trong môi trường phân tầng. Viện FSBSI về Các vấn đề trong Cơ học được đặt tên theo A.Yu. Ishlinsky RAS. Sóng và xoáy trong môi trường phức tạp: Hội nghị Quốc tế lần thứ 10 – Dành cho các nhà khoa học trẻ; 03-05 tháng 12 năm 2019 M .: Bản in cao cấp, 2019. Tuyển tập tài liệu học đường, tr.306-308.

[3] Le Tran Chung, O.I Melikhov. Phân tích khả năng hình thành vùng trộn chất nóng chảy với nước trong một hệ thống phân tầng // Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Quốc tế lần thứ XVI của Sinh viên và Sinh viên sau Đại học "Điện tử vô tuyến, Kỹ thuật Điện và Điện", 14-15 tháng 3 năm 2020, NRU " MPEI ”, tr. 763.

[4] Lê Trần Chung, V. I. Melikhov, O. I. Melikhov, S. E. Yakush. Đánh giá tác động xung kích đối với chất nóng chảy do vỡ bong bóng hơi trong nước// Hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế lần thứ XV "Cải tiến hệ thống năng lượng và tổ hợp nhiệt điện." 06-09 tháng 10 năm 2020, Saratov.

[5] Lê Trần Chung, V. I. Melikhov, O. I. Melikhov, S. E. Yakush. Xác định động năng của chất lỏng trong quá trình ngưng tụ của bong bóng quá nhiệt // Hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế lần thứ XV "Cải tiến hệ thống năng lượng và phức hợp nhiệt điện". 06-09 tháng 10 năm 2020, Saratov.

[6] Lê Trần Chung, V. I. Melikhov, O. I. Melikhov, S. E. Yakush. Đánh giá các đặc tính động lực học của chất lỏng sau khi bong bóng hơi quá nhiệt sụp đổ // Hội nghị quốc tế III "Các vấn đề hiện đại của nhiệt vật lý và kỹ thuật điện". 19-23 / 10/2020, Kỷ yếu Hội nghị, Mátxcơva, NXB Bộ KH & ĐT, 2020, tr. 173-174.

Lê Trần Chung - Trung tâm Năng lượng hạt nhân

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 2516

Các tin khác