Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: “Duy trì và đánh giá mở rộng thêm 9 chỉ tiêu hoá nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 cho phòng thí nghiệm Thuỷ văn đồng vị”

Friday, 22/06/2018, 11:07
Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: “Duy trì và đánh giá mở rộng thêm 9 chỉ tiêu hoá nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 cho phòng thí nghiệm Thuỷ văn đồng vị”
Nhiệm vụ cấp cơ sở: “Duy trì và đánh giá mở rộng thêm 9 chỉ tiêu hoá nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 cho phòng thí nghiệm Thuỷ văn đồng vị” do ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh làm chủ nhiệm được giao thực hiện trong vòng 12 tháng từ 1/2015 đến 12/2015 với tổng kinh phí là 65 triệu đồng. Mục tiêu của nhiệm vụ là duy trì hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm đã được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và mở rộng thêm 09 chỉ tiêu hoá nước mới được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005

Đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm giao diện kết hợp giữa MCNP5 và COBRA-En cho kênh nhiên liệu lò VVER-1000”

Thursday, 21/06/2018, 11:41
Đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm giao diện kết hợp giữa MCNP5 và COBRA-En cho kênh nhiên liệu lò VVER-1000”
Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm giao diện kết hợp giữa MCNP5 và COBRA-En cho kênh nhiên liệu lò VVER-1000” do KS. Tạ Duy Long làm chủ nhiệm, được giao thực hiện từ tháng 1/2015 đến 12/2015 với tổng kinh phí là 45 triệu đồng. Đề tài được đặt ra với mục tiêu chính là xây dựng thành công phần mềm giao diện tính toán MCNP5 và COBRA – EN cho kênh nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000

Nhiệm vụ cấp cơ sở: “Xây dựng quy trình đánh giá liều chiếu trong đối với người tiếp xúc với nguồn bức xạ hở sử dụng hệ đo liều toàn thân WBC Accuscan 2260 và phần mềm IMBA (Base Unit)”

Friday, 22/06/2018, 11:03
Nhiệm vụ cấp cơ sở: “Xây dựng quy trình đánh giá liều chiếu trong đối với người tiếp xúc với nguồn bức xạ hở sử dụng hệ đo liều toàn thân WBC Accuscan 2260  và phần mềm IMBA (Base Unit)”
Nhiệm vụ cấp cơ sở: “Xây dựng quy trình đánh giá liều chiếu trong đối với người tiếp xúc với nguồn bức xạ hở sử dụng hệ đo liều toàn thân WBC Accuscan 2260 và phần mềm IMBA (Base Unit)” do ThS. Trần Thanh Hà làm chủ nhiệm được giao thực hiện từ 1/2015 đến 12/2015 với tổng kinh phí là 65 triệu đồng. Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng được quy trình đánh giá liều tương đương, liều hiệu dụng tích luỹ cho người tiếp xúc với nguồn hở trên hệ máy đo liều toàn thân Accuscan Model 2260 và phần mềm IMBA – Base unit

Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2014-2015 do ThS Trần Việt Phú làm chủ nhiệm

Thursday, 21/06/2018, 11:42
Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2014-2015 do ThS Trần Việt Phú làm chủ nhiệm
Tại Việt Nam, dự án điện hạt nhân đầu tiên ở Ninh Thuận dự kiến sẽ lựa chọn công nghệ lò VVER để xây dựng. Đây là công nghệ lò phản ứng nước áp lực của Nga được phát triển từ những năm đầu thập niên 70 và đang được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới. Việc đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu và tính toán vật lý lò VVER là rất cần thiết để phục vụ cho chương trình phát triển điện hạt nhân của nước nhà.

Kết quả thực hiện đề tài KHCN: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng Tritium (H-3) trong không khí” do ThS. Nguyễn Thị Thu Hà làm chủ nhiệm

Friday, 22/06/2018, 11:38
Kết quả thực hiện đề tài KHCN: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng Tritium (H-3) trong không khí” do ThS. Nguyễn Thị Thu Hà làm chủ nhiệm
Sau thời gian dài triển khai thực hiện, nhóm đề tài đã thành công trong việc xây dựng Quy trình phân tích xác định hoạt độ của H-3 trong không khí. Quy trình xây dựng được được đánh giá là có chất lượng, tin cậy và hoàn toàn có thể triển khai áp dụng trong thực tiễn. Trong đó, Giới hạn phát hiện (MDA) của phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ của H-3 trong không khí đạt được là 4mBq/m3. Cụ thể, đề tài đã áp dụng quy trình để triển khai thực tiễn đối với 24 mẫu khí tại Hà Nội (2 mẫu/1 tuần) trong đó có 12 mẫu khí trong mùa khô và 12 mẫu khí trong mùa mưa để phân tích H-3, xử lý làm giàu mẫu và xác định hàm lượng H-3 trong các mẫu đã thu góp được.

Nhiệm vụ HTQT về KHCN theo Nghị định thư với Cộng hòa Pháp: "Nghiên cứu vật lý các hạt nhân không bền trong phạm vi phòng thí nghiệm liên hợp Việt – Pháp LIA”

Friday, 22/06/2018, 11:31
Nhiệm vụ HTQT về KHCN theo Nghị định thư với Cộng hòa Pháp: "Nghiên cứu vật lý các hạt nhân không bền trong phạm vi phòng thí nghiệm liên hợp Việt – Pháp LIA”
Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về vật lý hạt nhân, vật lý hạt, vật lý hạt nhân thiên văn, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã trở thành một đối tác quan trọng của một số Trường đại học và Viện nghiên cứu của Cộng hòa Pháp trong hơn 10 năm qua...

Kết quả nghiên cứu phát tán phóng xạ và đánh giá liều dân chúng của đề tài KC-05.04/11-15; Một số đề xuất nghiên cứu đối với phát tán phóng xạ từ ...

Thursday, 21/06/2018, 11:44
Kết quả nghiên cứu phát tán phóng xạ và đánh giá liều dân chúng của đề tài KC-05.04/11-15; Một số đề xuất nghiên cứu đối với phát tán phóng xạ từ ...
Tháng 10 năm 2010 Việt Nam đã ký kết hiệp định hợp tác liên Chính phủ với LB Nga về việc xây dựng dự án NMĐHN Ninh Thuận 1 và tháng 1 năm 2011 thỏa thuận về việc xây dựng dự án NMĐHN Ninh Thuận 2 với Nhật Bản cũng đã được ký kết.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2013 do TS Nguyễn Tuấn Khải làm chủ nhiệm

Thursday, 21/06/2018, 11:45
Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2013 do TS Nguyễn Tuấn Khải làm chủ nhiệm
Nhiệm vụ cũng đã phần nào đáp ứng được yêu cầu thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu chuyên sâu và tổ chức các hình thức đào tạo cán bộ...

Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư với Hàn Quốc

Friday, 22/06/2018, 11:33
Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư với Hàn Quốc
“Hợp tác nghiên cứu phân tích đánh giá an toàn nhà máy điện hạt nhân lò phản ứng nước nhẹ trong các điều kiện chuyển tiếp và sự cố nặng”...

Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 “Mô phỏng và phân tích các hiện tượng thủy nhiệt của lò phản ứng VVER-1000 trong điều kiện vận hành khi dừng một hoặc hai bơm tải nhiệt chính bằng chương trình RELAP/SCDAPSIM”

Thursday, 21/06/2018, 11:58
Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 “Mô phỏng và phân tích các hiện tượng thủy nhiệt của lò phản ứng VVER-1000 trong điều kiện vận hành khi dừng một hoặc hai bơm tải nhiệt chính bằng chương trình RELAP/SCDAPSIM”
“Mô phỏng và phân tích các hiện tượng thủy nhiệt của lò phản ứng VVER-1000 trong điều kiện vận hành khi dừng một hoặc hai bơm tải nhiệt chính bằng chương trình RELAP/SCDAPSIM”
1
2
3
4