Nhiệm vụ theo Nghị đinh thư hợp tác với Hoa Kỳ

Friday, 22/06/2018, 11:32
Nhiệm vụ theo Nghị đinh thư “Hợp tác nghiên cứu về tia vũ trụ góp phần đánh giá bản chẩt, thành phần, thông lượng của tia vũ trụ năng lượng cao trong khuôn khổ Dự án Pierre Auger” do tiến sĩ Võ Văn Thuận chủ trì, được thực hiện từ năm 2008 đến 2010

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2014: “Nghiên cứu thiết lập quy trình đánh giá liều chiếu trong trên máy đo liều toàn thân Accuscan model 2260”

Friday, 22/06/2018, 11:04
Dựa trên kỹ thuật invivo, hệ máy này có thể xác định được liều chiếu trong cho các đối tượng bị nhiễm các vật chất phóng xạ vào trong cơ thể.

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2013 “Thiết lập phương pháp chuẩn liều trong X-quang chẩn đoán theo tài liệu TRS 457-IAEA”

Friday, 22/06/2018, 11:05
Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2013 “Thiết lập phương pháp chuẩn liều trong X-quang chẩn đoán theo tài liệu TRS 457-IAEA”
“Thiết lập phương pháp chuẩn liều trong X-quang chẩn đoán theo tài liệu TRS 457-IAEA”

Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2014: “Nghiên cứu xây dựng quy trình chuẩn Thoron trên hệ thiết bị chuẩn Thoron tự chế tạo”

Friday, 22/06/2018, 11:40
Mục tiêu của đề tài là chế tạo hệ thiết bị chuẩn Thoron (Tn) và xây dựng quy trình chuẩn Thoron trên hệ thiết bị tự chế tạo.

Đề tài KHCN cấp cơ sở: “Xây dựng quy trình phân tích acetate trong mẫu nước bằng phương pháp sắc ký ion”

Friday, 22/06/2018, 11:10
Đề tài KHCN cấp cơ sở: “Xây dựng quy trình phân tích acetate trong mẫu nước bằng phương pháp sắc ký ion”
Quy trình được xây dựng trên hệ thiết bị sắc ký ion DX-600 thuộc phòng thí nghiệm Thủy văn đồng vị - Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân bao gồm lấy mẫu, xử lý mẫu và phân tích định lượng acetate...

Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở: “Xác định đặc trưng của thanh điều khiển lò phản ứng PWR 900MWe của Nhật Bản”

Thursday, 21/06/2018, 11:13
Mục tiêu của đề tài là giúp các cán bộ nghiên cứu nắm được phương pháp xác định độ hiệu dụng của thanh điều khiển trong vùng hoạt lò phản ứng và đánh giá được đặc trưng của các thanh điều khiển, đồng thời nâng cao kỹ năng sử dụng chương trình tính toán xác định đặc trưng vật lý lò phản ứng.
1
2
3
4
5