Đề tài, dự án đã triển khai

Danh sách đề tài, nhiệm vụ các cấp năm 2021
Đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước: Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân và phản ứng hạt nhân trên các thiết bị lớn của trung tâm nghiên cứu hạt nhân tiên tiến trên thế giới (Chủ nhiệm: TS. Lê Xuân Chung); Nghiên cứu thiết kế lò phản ứng hạt nhân nhỏ sử dụng bó nhiên liệu của lò phản ứng AP1000 (TS. Hoàng Văn Khánh); Nghiên cứu sự cố bật thanh điều khiển ra khỏi vùng hoạt các lò phản ứng PWR nạp tải nhiên liệu UO2 và MOX/UO2 (TS. Phạm Như Việt Hà)
 

 
 

Kết quả nổi bật

Nghiên cứu công nghệ và an toàn trạm năng lượng hạt nhân nổi sử dụng lò mô đun nhỏ Nghiên cứu công nghệ và an toàn trạm năng lượng hạt nhân nổi sử dụng lò mô đun nhỏ
Hiện nay, các công nghệ lò mô đun nhỏ (SMR) và trạm năng lượng hạt nhân nổi (FNPP) đang được nhiều quốc gia đầu tư nghiên cứu và phát triển. Ưu điểm của các công nghệ này là chi phí đầu tư ban đầu thấp, độ an toàn cao, tính linh hoạt trong xậy dựng, vận hành cũng như ứng dụng. Bên cạnh đó, nước láng giềng Trung Quốc cũng đang phát triển nhiều công nghệ SMR cho cả trên đất liền lẫn trên biển như ACP100, ACPR50S, DHR400, HTR-PM…, và dự kiến sẽ đưa các FNPP ra các vùng biển tranh chấp như biển Đông. Do đó, việc tìm hiểu các công nghệ SMR và FNPP có ý nghĩa cả về kinh tế lẫn chính trị đối với nước ta.
 

 

Bài báo quốc tế đã đăng tải

Danh mục công trình công bố quốc tế năm 2021
Nguyen Hoang Phuc, Dao T. Khoa,Nguyen Tri Toan Phuc. Elastic α transfer in the 16O+12C scattering and its impact on the nuclear rainbow. The European Physical Journal A (2021) 57:7. (ISI) Nguyen Hoang Phuc, Dao T. Khoa,Nguyen Tri Toan Phuc, Do Cong Cuong. Suppression of the nuclear rainbow in the inelastic nucleus-nucleus scattering. The European Physical Journal A (2021) 57:75. (ISI) Nguyen Hoang Phuc, Nguyen Tri Toan Phuc and Do Cong Cuong. Study of nonlocality effects in direct capture reactions with Lagrange-mesh R-matrix method. International Journal of Modern Physics E, Vol. 30, No. 9 (2021) 2150079. (ISI)