Ban lãnh đạo

Thursday, 30/01/2014, 00:00

Ban lãnh đạo

1. TS Trịnh Văn Giáp - Viện trưởng

Điện thoại liên hệ:

        - Di động:    0912355395

        - Cơ quan:   04 38361138

E-mail: tvgiap@mail.vaec.gov.vn

            trinhvangiap2001@yahoo.com

 

2. PGS.TS Phạm Đức Khuê - Phó viện trưởng

Điện thoại liên hệ:

        - Di động:    0913036210

E-mail: pdkhue@iop.vast.ac.vn

 

3. ThS Nguyễn Hữu Quyết - Phó viện trưởng

Điện thoại liên hệ:

        - Di động:    0912970985

E-mail: tokai03@yahoo.com

Lượt xem: 4466