Ban lãnh đạo

Thursday, 30/01/2014, 00:00

Ban lãnh đạo

1. PGS.TS Phạm Đức Khuê - Phó Viện trưởng, phụ trách Viện

Điện thoại liên hệ:

        - Di động:    0913036210

E-mail: pdkhueiop@gmail.com; pdkhue@iop.vast.ac.vn

 

2. ThS Nguyễn Hữu Quyết - Phó viện trưởng

Điện thoại liên hệ:

        - Di động:    0912970985

E-mail: nhquyet07@gmail.com; tokai03@yahoo.com

Lượt xem: 6071