Ban lãnh đạo

Thursday, 30/01/2014, 00:00

Ban lãnh đạo

1. PGS.TS Phạm Đức Khuê - Viện trưởng

Điện thoại liên hệ: 0243.7914291

E-mail: pdkhueiop@gmail.com; pdkhue@iop.vast.ac.vn

 

2. ThS Nguyễn Hữu Quyết - Phó viện trưởng

Điện thoại liên hệ: 0243.8362597

E-mail: nhquyet07@gmail.com; tokai03@yahoo.com

Lượt xem: 6953